There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: cg44m2
(Skriv inn koden over.)

 

Publisere på forebygging.no

- Slik gjøre du det for å publisere på forebygging.no
- Hvem skal du kontakte for å publisere på forebygging.no?
- Hva kan du publisere på forebygging.no?

Forebygging.no skiller mellom artikler og kronikker. Artikler skal maksimalt ha et omfang på 6000 ord (ca. 15 sider), og kronikker 1500 ord (ca. 4 sider). Teksten skal inneholde følgende elementer:

  • Tittel
  • Forfatter
  • Kort ingress
  • Hovedtekst
  • Kildehenvisninger (valgfritt for kronikker)

Artikler er en fagtekst skrevet ut fra forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Det stilles krav om referansebruk ved publisering av artikler.

Kronikkforfatterne har anledning til å komme med spissformuleringer og ytringer som står i motsetning til den nasjonale politikken og det forskningen i hovedsak viser. Hensikten er først og fremst å debattere mer dagsaktuelle hendelser og problemstillinger. Dersom det er en pågående debatt, er det ønskelig å invitere motdebattanter til å gi sitt bidrag, men dette er ikke en nødvendighet. Vi oppfordrer kronikkforfattere til å benytte referanser, men det er ikke et krav fra redaksjonen.

Forebygging.no re-publiserer gjerne relevante artikler og kronikker som har stått på trykk i andre medier, naturligvis med deres samtykke.

Det settes ingen begrensning til hvem som kan bidra med artikler/kronikk. Det er kvaliteten på teksten som er avgjørende for om den publiseres eller ikke. All tekst som publiseres på forebygging.no, skal ha vært lest av minimum to redaksjonsmedlemmer, og i tillegg korrekturlest.

 

Forebygging.no benytter vanlige regler for kildehenvisning gjelder (etternavn, årstall), dette kan se slik ut;

Hauge, H.A. og Knutheim, T. (2006). Hvordan kan rusmiddelforebygging bli mer relevant? I Hauge, H.A. og Mittelmark, M.B. (red): Helsefremmende arbeid i en brytningstid (s. 204-226). Oslo: Fagbokforlaget.

NOU 2011: 17: Når sant skal sies om pårørendeomsorg. Fra usynlig til verdsatt og inkludert. Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet.

Pedersen, W.(2006):Bitter Søtt - Ungdom / sosialisering / rusmidler. Oslo: Universitetsforlaget.

Tuv, S.S., Strand, M.C., Øiestad, E.L., Christophersen, A.S., Vindenes, V. (2012) Syntetiske cannabinoider – effekter og forekomst. Tidsskrift for Den norske legeforening 132, 2285-2288

Stortingsmelding nr. 34 (2012-2013): Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar.

Forebygging.no (2013): http://www.forebygging.no/en/Ordbok/F-K/Folkehelsearbeid/

 

Dersom du har skrevet en artikkel/tekst eller du har et ønske om det, - ta kontakt med redaktør Beate Steinkjer pr e-post; post@forebygging.no eller telefon 769 67 310. Vi kan da diskutere problemstilling, form, omfang etc.

Fagtekster og kronikker som skrives til forebygging.no kan honoreres ut fra lengde og omfang på teksten. For mer informasjon om dette, ta kontakt med redaktøren.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å foreta nødvendige tilpasninger i samarbeid med forfatteren.

 

 

 

 

 

2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.