There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 16228d
(Skriv inn koden over.)

 

Om Forebygging.no

Forebygging.no er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Forebygging.no drives i samarbeid med ulike fagmiljøer i Norge, representert blant annet ved Fagpanelet.

Forebygging.no er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Nettjenesten ble åpnet i 2000 etter et initiativ fra Norsk Forebyggingsforum, et regjeringsoppnevnt utvalg, om etablering av ”Forebyggingshåndboka” i 1998. Etter råd fra et bredt sammensatt nasjonalt fagnettverk, og i dialog med oppdragsgiver, ble det besluttet å etablere en nettbasert tjeneste, Forebygging.no. Fra start og frem til og med 2009 var Statens institutt fra rusmiddelforskning (SIRUS) oppdragsgiver. Fra 2010 overtok Helsedirektoratet oppdragsgiveransvaret, og nettstedet er fullfinansiert gjennom dem. Kompetansesenter Rus, Nord-Norge (KoRus-Nord) har drifts- og redaksjonsansvaret.

Forebygging.no drives i samarbeid med ulike fagmiljøer i Norge, representert blant annet ved Fagpanelet. Et stort antall forfattere og fagfolk har gjennom årene bidratt til nettstedets faglige innhold. 

Formål og målgruppe
De overordnede målsettingene for Forebygging.no er å:

  • Være en oppdatert nasjonal kunnskapsbase for rusforebyggende og
    helsefremmende arbeid
  • Formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap og anerkjente strategier til praktikere og andre brukere av nettstedet
  • Være en arena for aktuelle og viktige debatter innen fagfeltet
  • Formidle nyheter, aktuelle debatter, presentere eksisterende tiltak og synliggjøre virksomme strategier innen fagfeltet
  • Være inngangsport for oppdatert oversikt over rapporter, offentlige dokumenter, kurs og konferanser knyttet til fagfeltet

Forebygging.no er åpent for alle, og er særlig rettet inn mot følgende målgrupper:

  • Fagfolk som skal iverksette rusforebyggende og helsefremmende arbeid (for eksempel lærere, helse- og sosialarbeidere, frivillige organisasjoner, kultur- og fritidsansatte)
  • Forskere og studenter innenfor relevante fag
  • Beslutningstakere innen politikk og forvaltning med ansvar for rusforebyggende og helsefremmende arbeid

Underdomener
Forebygging.no har tre underdomener: forebygging.no/skole, tiltaksbasen for forebygging og tidligintervensjon.no.

Forebygging.no/skole gir lærere og foreldre en "guidet tur" der fagtekster, tiltak og eksempler på forebyggende arbeid i skolen er tilrettelagt særskilt for målgruppene.

Tiltaksbasen gir en oversikt over norske forebyggingstiltak innen rusmiddelfeltet og tilgrensende problematikk. Målgruppen for tiltaksbasen er aktører som ønsker å finne fram til egnede forebyggingstiltak, organisasjoner på forebyggingsfeltet og aktører på forsknings- og dokumentasjonsfeltet.

Tidligintervensjon.no gir kunnskap, verktøy og råd for å sette inn tiltak så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. Nettstedet bygger på veilederen "Fra bekymring til handling".

Aktiv bruk av nettstedet.
Brukere av nettstedet kan selv være aktiv på Forebygging.no. Faglige spørsmål  kan stilles til et fagpanel gjennom menyvalget "Spørsmål og svar". Fagpanelet består av fagpersoner med høy kompetanse.

Tiltak/prosjekt kan registreres under menyvalget "Tiltaksbasen for forebygging". Her kan også tiltaket oppdateres jevnlig etter hvert som erfaringer vinnes.

Forebygging.no kan følges på Facebook, og gjennom å abonnere på nyhetsbrev og RSS-feed.
 

Redaksjonen:  

Marit Andreassen
ansv. redaktør
Beate Steinkjer
redaktør
Øystein Henriksen
medredaktør
Rune Horrigmoe
webansvarlig
Øystein Gravrok
Rolf A. Markussen Bente Evensen Vegard A. Schancke Liv Salen Turi Antonsen

  
Redaksjonen har et overordnet ansvar for alle tekster på www.forebygging.no. Forfatterne står imidlertid ansvarlig for egne bidrag. En del tekster har tematisk overlapping, her vil du i de fleste tilfeller finne viderehenvisninger til publiseringer for videre lesing finner du på høyre meny. Redaksjonen oppfordrer alle til å vise nett-etikk!!

Redaksjonelle retningslinjer 
Forebygging.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presse¬skikk og Redaktørplakaten. Innenfor rammene av de overordnede målsetningene, Redaktør¬plakaten og pressens Vær Varsom-plakat skal Forebygging.no utøve saklig, uavhengig og kritisk fagformidling. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Brudd på pressens etiske retningslinjer, ifølge Vær Varsom-plakaten, kan klages inn for Pressens Faglige Utvalg.2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.