There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nyhetsbrev forebygging.no
forebygging.no nyhetsbrev

Tobakk og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge

En ny rapport fra SIRUS viser at alkohol fortsatt er det mest vanlige rusmiddelet blant unge voksne i Norge. Det er flere unge som snuser enn som røyker, og i den grad noen prøver ut illegale rusmidler er cannabis det mest vanlige. Anne Line Bretteville-Jensen er forfatter av rapporten som bygger på data fra en spørreundersøkelse i 2010 blant 18-30 åringer.

Les rapporten >> Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge

 

Røyking – sterkere kontroll, sterkere marginalisering

Willy Pedersen, professor ved Universitetet i Oslo, er i gang med å skrive en serie kronikker for forebygging.no om bruken av de vanligste rusmidlene. Utviklingen de siste årene og utfordringer i forebyggende arbeid og på det politiske feltet vil belyses. Den første kronikken i serien handler om tobakk og røykevaner. I kronikken gir Pedersen blant annet en historisk beskrivelse av hvordan tobakkspolitikken har endret seg de siste 50 år. Han stiller også spørsmål om hva som blir utfordringene i årene som kommer.

Les kronikken >> Røyking – sterkere kontroll, sterkere marginalisering

 

Rusmiddelpolitiske handlingsplaner

SIRUS-forskerne Bergljot Baklien og Unni Krogh har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjort en studie av rusmiddelpolitiske handlingsplaner i norske kommuner. Rapporten viser at kommunenes rusmiddelpolitiske handlingsplaner er mer praktiske og administrative verktøykasser enn politiske dokumenter. Næringsinteresser og en liberal alkoholkultur konkurrerer med det folkehelseperspektivet myndighetene ønsker skal prege planene.

Les rapporten >> Prosessen, planen og politikken – Rusmiddelpolitiske handlingsplaner

 

Te ka slags nøtte – 2011

Konferansen "Te ka slags nøtte?" er en årlig konferanse arrangert av KoRus-Nord i samarbeid med Fylkesmennene i Nordland og Troms.  Konferansen ble filmet, og flere av landets dyktigste foredragsholdere innen rusfeltet presenterte ny kunnskap innen forebygging og behandling av rusmiddelproblemer.

Se videoer fra konferansen >> Te ka slags nøtte - 2011


 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.