There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nyhetsbrev forebygging.no
forebygging.no nyhetsbrev

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Mange av oss har kanskje en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd i forbindelse med alkoholbruk er forskjellig i ulike deler av Europa. Ofte snakker vi om ”nordiske” og ”kontinentale” drikkevaner. Men hvor går grensen mellom bruk og misbruk av alkohol? Hva regnes som farligst: drikke alene, drikke ofte eller drikke mye? Er det forskjell på oppfatningene rundt dette, avhengig av hvilket land i Europa man kommer fra? Denne artikkelen, skrevet av Sturla Nordlund, handler om å forstå dynamikken mellom politikk, normer og adferd når det gjelder alkoholkonsum, og hvordan denne dynamikken gir seg ulike utslag i ulike deler av Europa.

Gå til artikkelen >> Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

 

Symptomet LAR

For mange mennesker med rusavhengighet er legemiddelassistert rehabilitering (LAR) veien til et bedre liv. Ser man på den målbare effekten av LAR, forteller den oss at LAR-klienter gjør færre kriminelle handlinger, de har bedre helse og økt livskvalitet, og LAR fører til færre overdoser. Samtidig er det en del utfordringer med hvordan LAR fungerer i dag, og disse utfordringene er tema for denne kronikken skrevet av Steinar Trengereid Olsen.

Les kronikken>> Symptomet LAR

 

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer

I denne artikkelen setter Ingrid Lund fokus på et viktig tema. Hvordan møter vi barn og foreldre som utfordrer våre holdninger og handlinger? Fører disse utfordrende relasjonene til etiske refleksjoner over egen praksis? Rammeplanen er tydelig i forhold til etikkens plass i barnehagen og hvilke verdier som skal være styrende. Spørsmålet er om vi klarer å omsette disse fine ordene i praksis?

Les artikkelen >> Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer

 

Forebyggende innsats for barn og unge

Flere departement har sammen gitt ut rundskrivet: «Forebyggende innsats for barn og unge». Rundskrivet sier blant annet noe om hva forebygging er, hvilke lover og regler den forebyggende innsatsen er forankret i og hvilke forutsetninger som bør ligge til grunn for et godt forebyggende arbeid. Kommunenes, fylkeskommunenes og statens rolle beskrives også. Det poengteres at forebyggende arbeid omfatter innsats på flere områder og arenaer  i barn og unges liv.

Les mer om rundskrivet >> Forebyggende innsats for barn og unge

 

Spørsmål om vannpipe, tobakk til pipa og skadevirkninger

Forebygging.no får stadig spørsmål fra våre lesere, som redaksjonen eller forskere fra vårt fagpanel svarer på. Et av spørsmålene vi har mottatt handler om vannpipe: "Jeg lurer på en del saker om vannpipe, tobakk til pipa og skadevirkninger ved slik røyking".

Les svar fra Helge Waal >> forebygging.no/spørsmål og svar

 

Følg forebygging.no på facebook
Hold deg oppdatert på nyheter, rapporter, artikler og kronikker om rusforebyggende og helsefremmende arbeid på facebook.

Om du vil følge oss, søk forebygging.no og trykk «liker» >> facebook

 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.