There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nyhetsbrev forebygging.no
forebygging.no nyhetsbrev

 

Har norsk alkoholpolitikk favorisert svakere drikker?
I denne artikkelen gir Øyvind Horverak en interessant beskrivelse av alkoholpolitikken i Norge fra 1800-tallet og frem til i dag. Han viser hvordan det har vært et uttalt mål ved norsk alkoholpolitikk i etterkrigstida å skyve alkoholforbruket over på svakere drikker. Det virkemidlet en først og fremst har brukt for å oppnå dette, er å legge forskjellige avgifter på de ulike alkoholdrikkene.

Les artikkelen >> Har norsk alkoholpolitikk favorisert svakere drikker?

 

Rapport om effekten av rusforebyggende tiltak rettet mot barn og unge
En ny kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret viser blant annet at omfattende skolebaserte tiltak mot bruk av alkohol og marihuana er effektive for å forebygge bruk av både alkohol og marihuana hos 10-15-åringer. Rapporten konkluderer også med at følgende forebyggende tiltak mot røyking muligens er effektive: i) massemediakampanjer for barn og unge, ii) skolebaserte tiltak som vektlegger sosiale ferdigheter hos barn og unge, iii) foreldrebaserte tiltak hos barn i alderen ca 5-11.

Les rapporten >> Effekten av primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler hos barn og unge

 

Debatt om bruk av kartleggingsverktøy i barnehagen
I vår kom boka «Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet» skrevet av Mari Pettersvold og Solveig Østrem. Boka skapte debatt, og noen av dem som stilte kritiske spørsmål til innholdet i boka var Jørgen Frost og Åse Kari H. Wagner.

Debatten føres videre på forebygging.no med to kronikker som setter fokus på bruk av kartleggingsverktøy i skolen. Er det slik at man ved å ta i bruk kartleggingsverktøy leter etter et “normalt barn”, mens rammene i verktøyene for hva som er normalt, er så trange at et hvilket som helst barn risikerer å bli definert som avviker?  På den andre siden er noen barn avhengige av gode, individuelt tilpassede tiltak. Vil det ikke være slik at barnehagepersonalet vil ha god nytte og behov for tilgang på kvalitetssikrede kartleggingsverktøy?

Les kronikkene >> Kartlegging i barnehagen – en del av en voksende bekymringsindustri og Stigen og edderkoppen – om det å kunne bygge bro mellom teoretiske oppfatninger av læring og utvikling

 

Forebygging.no på Facebook
Forebygging.no har etablert egen side på facebook. På denne siden vil vi ukentlig legge ut nyheter eller annen informasjon om det som skjer innen fagfeltet rusforebygging og helsefremmende arbeid.

Om du vil følge oss, gå inn og lik forebygging.no >> på facebook

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.