There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nyhetsbrev forebygging.no
forebygging.no nyhetsbrev

Syntetiske cannabinoider – et nytt «skrekkdop» på narkotikamarkedet

I løpet av det siste tiåret har det vært en eksplosiv økning av nye stoffer på det globale narkotikamarkedet.  Til nå har europeiske myndigheter registrert nær 240 slike produkter og det utvikles stadig nye varianter. Rundt en tredjedel av disse er såkalte syntetiske cannabinoider. I denne artikkelen, skrevet av Anne Line Bretteville-Jensen og Ola Røed Bilgrei, får vi nyttig informasjon og god oversikt over disse nye narkotiske stoffene.

Les artikkel >> Syntetiske cannabinoider – et nytt «skrekkdop» på narkotikamarkedet?

 

Selvmedisinering er feil medisin

I denne kronikken retter Anne-Marit Langås fokus mot begrepet «selvmedisinering». Begrepet brukes ofte som en viktig forklaring på rusmiddelavhengighet og bidrar til en forståelse for at personen lider, og har behov for å redusere lidelsen. Utfordringen er at begrepet kan oppfattes som en støtte til den rusmiddelavhengiges tanker om at rusmiddelet er medisin og at bruken kan aksepteres, tillates og opprettholdes.

Les kronikken >> Selvmedisinering er feil medisin

 

Avhengighet, psykiske lidelser og migrasjon

I slutten av mai 2013 arrangerte Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI), med samarbeidspartnere, konferansen «Avhengighet, psykiske lidelser og migrasjon". På konferansen var det mange dyktige foredragsholdere som snakket rundt tema innvandrere og rus. Forebygging.no var tilstede og filmet konferansen, noe som også gir deg muligheten til å se og høre disse foredragene.

Gå til filmopptak >> Avhengighet, psykiske lidelser og migrasjon

 

FØRE VAR – Identifisering av rusmiddeltrender
I denne artikkelen gir Liv Flesland og Randi Vartdal Knoff en grundig informasjon om Føre Var. Føre Var kartlegger hvordan rusmidlenes tilgjengelighet, bruk og interesse endres over tid gjennom systematiske og regelmessige innsamlinger av data. Forfatterne kombinerer på en god måte den generelle informasjonen om kartleggingsmetoden med eksempler fra Føre-Var i Bergen.

Les artikkel >> FØRE VAR – Identifisering av rusmiddeltrender

 

Skole og hjem – på samme lag med samme verktøy

Tidlig intervensjon er en statlig satsning på tvers av flere direktorater. Man ønsker at denne satsningen skal sette avtrykk i skoler og kommuner ved at barn og unge får tidlig og god hjelp. I denne artikkelen oppsummerer og drøfter artikkelforfatterne erfaringer fra et pilotprosjekt om tidlig rusforebyggende intervensjon. Innsatsen i prosjektet ble gjennomført i skole og hjem samtidig.

Gå til artikkel >> Skole og hjem – på samme lag med samme verktøy

 

Følg forebygging.no på facebook

På forebygging.no sin facebookside har du muligheten til å holde deg oppdatert på nyheter, rapporter, artikler og kronikker rundt tema rusforebyggende og helsefremmende arbeid.

Om du vil følge oss, gå inn og lik forebygging.no >> på facebook

 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.