There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nyhetsbrev forebygging.no
forebygging.no nyhetsbrev

Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge

Sosial kompetanse fremmer gode vennskap og relasjoner, og bidrar til økt livskvalitet, trivsel og glede. Interessen for arbeid med sosial kompetanse i skolen er økende. Forskningsdirektør ved Atferdssenteret, Terje Ogden, har skrevet en ny artikkel til forebygging.no om dette tema. I tillegg til å si noe om hva som ligger i begrepet sosial kompetanse, kommer han med forslag til tiltak og ser sosial kompetanse opp mot atferdsproblematikk. Ogden fremmer også et ønske om at skolen skal ha sosiale læreplaner, på lik linje med andre skolefag.

Les >> Artikkel

Støttemateriell: Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen - forslag til læringsaktiviteter

På forebygging.no/skole er det publisert et støttemateriell knyttet til det rusforebyggende arbeidet i skolen. I støttemateriellet beskrives blant annet sentrale elementer for rusforebyggende arbeid i skolen, konkrete forslag til læringsaktiviteter på de ulike trinnene og det settes også fokus på russetiden. Intensjonen med støttemateriellet er å spre kunnskap om hvordan skolen kan bidra til det rusmiddelforebyggende arbeidet og være en støtte i undervisningen om rusmidler. Målgruppen er først og fremst skoleeiere, rektorer, lærere og skolehelsetjenesten. Støttemateriellet er utarbeidet av Kompetansesenter rus – region nord (KoRus-Nord), på oppdrag av Helsedirektoratet i nært samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

Gå til >> støttemateriell

Om anabole androgene steroider

Bruk av prestasjonsfremmende og kroppsmodifiserende midler har i løpet av de seneste tiårene økt kraftig. Det store fokuset på kropp og utseende har gjort det fristende å finne ulike snarveier til å oppnå det ønskede resultat, og noen velger å ty til ulike typer medikamenter og preparater; anabole androgene steroider (AAS). I denne artikkelen gir psykologspesialist Terje Hviid Nordhaug blant annet et innblikk i historikk, omfang og konsekvenser ved bruk av AAS. Han kommer også inn på hvordan man kan forebygge og behandle dette problemet.

Les >> Artikkel

Skolen som arena for helsefremmende og forebyggende arbeid

I denne artikkelen, skrevet av seniorrådgiver Vegard Schancke ved KoRus-Nord, fremheves viktigheten av skolen som en sentral arena i det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Et helsefremmende fokus kan bidra til å forebygge blant annet rusproblematikk, psykiske problemer, mobbing og kriminalitet. I artikkelen kommer Schancke også inn på lovende tiltak, utfordringer med forebyggingstiltak i skolen og hvordan skolen kan arbeide systematisk og langsiktig i samarbeid med hjemmet for å skape et best mulig læringsmiljø for elevene.

Les >> Artikkel

 

RSS-feed er tilgjengelig

Forebygging.no tilbyr nå RSS-feeder. Du kan abonnere på feed fra nyheter, nyhetsbrev, kurs og konferanser.

Meld deg på >> RSS-feed

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.