There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nyhetsbrev forebygging.no
forebygging.no nyhetsbrev

Den mytiske utekontakten – forebyggingsfeltets sjarlatan?  
Henning Pedersen (KoRus-Oslo) retter søkelyset mot utekontaktenes forebyggingsvirksomhet. Basert på forskning om oppsøkende sosialt arbeid og fagutvikling ved KoRus-Oslo, drøfter Pedersen utviklingstrekk ved utekontaktvirksomheten og belyser noen av feltets sentrale diskurser. Er utekontakten en kunnskapsbasert praktiker eller forebyggingsfeltets sjarlatan, spør Pedersen i artikkelen.

Les artikkelen >> Den mytiske utekontakten – forebyggingsfeltets sjarlatan?  

 

Tidlig debut av rusbruk, rusproblemer og mental helse hos ungdom
Mange studier viser en sammenheng mellom rus og psykiske vansker i ungdomstiden, men man vet ennå ikke helt hva som forårsaker hva. Både rus og psykiske vansker kan være et uttrykk for en bakenforliggende sårbarhet. Trolig kan rusproblemer i ungdomstiden både forstås som en årsak til psykiske vansker, som en konsekvens av psykiske vansker og som et uttrykk for en bakenforliggende sårbarhet, skriver Jens Christoffer Skogen (KORFOR og FHI)

Les artikkelen >> Tidlig debut av rusbruk, rusproblemer og mental helse hos ungdom

 

Khat – et sosialt fenomen eller et problem?
Det eksisterer mange myter rundt rusmiddelet khat.  I denne artikkelen gir Anniken Sand (KoRus-Oslo) oss en innføring i ulike sider ved khatbruk, holdninger til dette i det somaliske eksilmiljøet, og hva forskningen om khat kan vise til. Gruppen som ofte bruker khat, preges av marginaliseringsfaktorer som manglende sysselsetting, psykiske problemer, bolignomadisme og uavklart oppholdsstatus. Artikkelen tar utgangspunkt i en kunnskapsoppsummering om khat og fagutvikling ved KoRus Oslo.

Les artikkelen >> Khat – et sosialt fenomen eller et problem?

 

Problematferd i et relasjonelt perspektiv
Atferdsproblemer oppfattes og omtales ofte som en egenskap ved barnet.  I lys av forskning og kunnskapsoppsummeringer på feltet, synes det mer fruktbart å se problematferd i et relasjonelt perspektiv. Relasjonskompetanse hos barnets viktige voksne er en nøkkelfaktor både i læring og forebygging. For de risikoutsatte barna er dette ekstra viktig, skriver Linda Johnsen ved KoRus-Nord i denne artikkelen.

Les artikkelen >> Problematferd i et relasjonelt perspektiv

 

Gutter som bruker androgene anabole steroider (AAS) - hvem er de og hva trenger de?
Det er et økende fokus på ungdoms bruk av anabole steroider. Siv Meland og Tonje Hoff (Uteseksjonen i Stavanger) har i samarbeid med KoRus - Stavanger gjennomført en kartlegging i Stavanger. Kartleggingen viser at mellom 5-10 % av de som trener på de store treningssentrene, og så mye som 30-50 % av de som trener på de mindre sentrene med lite tilsyn, er brukere. Meland og Hoff beskriver mange sosiale og helsemessige kostnader med bruken av AAS. Hjelpeapparatet fanger i liten grad opp, og yter lite hensiktsmessig hjelp til denne gruppen.

Les artikkelen >> Gutter som bruker androgene anabole steroider (AAS) - hvem er de og hva trenger de?

 

Følg forebygging.no på facebook
På forebygging.no sin facebookside har du muligheten til å holde deg oppdatert på nyheter, rapporter, artikler og kronikker rundt tema rusforebyggende og helsefremmende arbeid.

Om du vil følge oss, gå inn og lik forebygging.no >> på facebook

 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.