There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nyhetsbrev forebygging.no
forebygging.no nyhetsbrev

Nytt nettsted: tidligintervensjon.no

1. juni åpnet et nytt nettsted som bygger på veilederen «Fra bekymring til handling». Nettstedet inneholder artikler, tips og verktøy til hva man kan gjøre om man er bekymret for et annet menneske. Videre finnes nyhetssaker og erfaringer fra tiltak som handler om tidlig intervensjon.

Gå til >> tidligintervensjon.no

 

Samhandlingsreformen – intensjon og lovverk

I dette intervjuet gir professor Aslak Syse et innblikk i samhandlingsreformens intensjoner og betydning for kommunenes oppgaver og ansvar. Tema i intervjuet er blant annet de ulike lovverkene, utfordringer i rusfeltet, plikt til samarbeid og samhandlingsreformens betydning for forebyggende og helsefremmende arbeid.

Gå til intervjuet >> Samhandlingsreformen – intensjon og lovverk

 

Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko?

Forsker Mona Bekkhus, ved Atferdssenteret, skriver i denne artikkelen om resiliens. Resiliens handler om at noen mennesker klarer seg bra på tross av erfaringer med, og/eller opplevelser av relativ stor risiko. I artikkelen presenteres blant annet opprinnelsen til begrepet, hva forskningen sier om hvilke barn som er resiliente og resiliens drøftes opp mot risiko, arv og miljø.

Les artikkel >> Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko?

 

Gatenær 2012

Gatenær 2012 ble arrangert i Oslo i april. Forebygging.no var til stede og filmet plenumsforedragene på denne nasjonale konferansen om oppsøkende sosialt arbeid i et flerkulturelt samfunn. En av hovedforeleserne var Willy Pedersen, som snakket om de ulike rusmidlene og hvor farlige de egentlig er.  Judith van der Weele grep tak i den flerkulturelle oppveksten som en ressurs, og Thomas Wrigglesworth fra Barneombudet stilte spørsmål om samfunnet legger begrensninger på ungdom.

Gatenær-konferansen er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Landsforeningen for oppsøkende sosialt arbeid og Oslo kommune ved Velferdsetatens Uteseksjon og Kompetansesenter rus - Oslo.

Se filmopptak fra konferansen >> Gatenær 2012

 

Forebygging.no med nytt design

Forebygging.no arbeider kontinuerlig med å gjøre nettstedet mest mulig brukervennlig for våre besøkende. I løpet av denne våren har redaksjonen fått på plass en ny startside og forbedret søk-funksjon. Vi tar gjerne imot ros og ris fra dere, slik at nettstedet blir best mulig.

Send gjerne dine synspunkter på mail til >> post@forebygging.no

 

 

 

 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.