There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nyhetsbrev forebygging.no
forebygging.no nyhetsbrev

Utfordringer ved bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika til voksne og eldre

I denne artikkelen gir Jørgen G. Bramness, professor og dr. med. ved SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) en oversikt over noen medisiner med vanedannende potensial. I artikkelen beskrives både benzodiazepiner som brukes mot angst og for og behjelpe søvnproblemer, og bruken av såkalte z-hypnotika. Disse midlene har sine gode og legitime bruksområder, men det er også problematiske sider ved bruken. Hovedbudskapet med artikkelen er nødvendigheten av å balansere dette i en nytte/risikovurdering.

Les artikklen >> Utfordringer ved bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika til voksne og eldre

 

Rusmidler i Norge 2011 - rapport fra SIRUS

Hvert år gir Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) en oversikt over rusmiddelstatistikk i Norge. Rapporten viser at salget av snus fortsetter å øke, mens sigaretter og rulletobakk har en synkende kurve. Alkoholomsetningen i Norge totalt har vært ganske stabil de siste par årene. Rapporten gir i tillegg oversikt over bruk av legemiddelassistert rehabilitering i Norge, innleggelser i somatiske sykehus med alkoholrelatert hoveddiagnose og kjøring under påvirkning av alkohol og andre rusmidler.  

Les rapporten >> Rusmidler i Norge 2011

 

Pårørendeinvolvering i helse- og omsorgstjenesten etter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Ett av mange mål som er formulert i samhandlingsreformen er større grad av samarbeid og samhandling med pårørende til personer med behov for helse- og/eller omsorgstjenester. Artikkelen undersøker og diskuterer om det er tatt nødvendige lovmessige skritt for å sikre pårørendeinvolvering og pårørendestøtte gjennom ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Forfatter er Alice Kjellevold, Førsteamanuensis dr. juris, ved Universitetet i Stavanger. 

Les artikkelen >>  Pårørendeinvolvering i helse- og omsorgstjenesten etter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

 

Kommunetorget.no - i ny drakt og med utvidet innhold

Nye kommunetorget.no har som mål å være en praksisrettet veiledningstjeneste for planarbeid knyttet til folkehelse- og rusarbeid i kommunene. Nettstedet omhandler tematikk som: folkehelse og kommunal planlegging, erfaringer fra praksisfeltet, oppfølging av rusavhengige, rusmiddelpolitisk handlingsplan, ansvarlig alkoholhåndtering, samt kronikker og artikler om møter mellom planlegging, politikk og medvirkning.

Nye verktøy og erfaringer med planlegging og iverksetting av folkehelse- og rusarbeid vil legges ut på kommunetorget.no
                                                 

 

 

 


                        

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.