There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nyhetsbrev forebygging.no
forebygging.no nyhetsbrev

Norge har som første land i verden innført faste grenser for andre rusmidler enn alkohol, når det gjelder bilkjøring

Fra 1. februar 2012 har vi i Norge, som første land i verden, hatt faste grenser for andre rusmidler enn alkohol når det gjelder bilkjøring. Dette er ett av flere viktige tiltak for å redusere ruspåvirket kjøring, og dermed redusere antall trafikkskadde og drepte. Hva har denne historiske endringen i den norske Vegtrafikkloven medført, og hvilke konsekvenser vil dette få? I denne kronikken setter Vigdis Vindenes (FHI) fokus på et viktig tema.

Les kronikken >> Norge har som første land i verden innført faste grenser for andre rusmidler enn alkohol, når det gjelder bilkjøring

 

Samfunnsmoral satt i system
Svanaug Fjær og Helene Jensvoll (UIS) har skrevet en kronikk hvor de hevder at norsk narkotikapolitikk baserer seg i større grad på moral enn på kunnskap. I følge kronikkforfatterne legger Stortingsmeldingen «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk» opp til at straff også i fremtiden skal fremstå både som hjelp og solidaritet. Resultatet er fortsatt stigmatiseringen av narkotikabrukere.

Gå til kronikken >> Samfunnsmoral satt i system

 

Du er ikke helt integrert før du drikker! Alkoholkulturer i arbeidslivet sett med minoritetsansattes blikk

«Jeg drikker litt på lønningspilsen, fordi jeg tenker at det er lurt. Jeg tenker at det vil oppfattes negativt at jeg ikke drikker. Alle vil liksom ha den integrerte, kvinnelige minoritetsarbeidstakeren». I denne artikkelen tar Ida Kahlbom (AKAN) oss med på en reise inn i alkoholkulturer i arbeidslivet, beskrevet gjennom blant annet sitater fra ansatte som kommer fra kulturer med andre rusmiddelvaner.

Les artikkelen >> Du er ikke helt integrert før du drikker! Alkoholkulturer i arbeidslivet sett med minoritetsansattes blikk

 

Hvordan har norske myndigheter omtalt og forstått narkotika i sentrale offentlige dokumenter?

Hvordan har norske myndigheter omtalt narkotikaproblemet opp gjennom historien, og hvilken forståelse ligger til grunn for politikkutformingen og etablering av tiltak for å møte problemet? Hvordan har denne forståelsen kommet til uttrykk i sentrale offentlige dokument? Dette er noen av spørsmålene Astrid Skretting (SIRUS) gir svar på i denne artikkelen.

Gå til artikkelen >>Konseptualisering av narkotika i sentrale offentlige dokumenter

 

Karl Erik Lunds problematiske forhold til snus

I Nyhetsbrev 1/2013 presenterte vi 3 kronikker med tema snus. En av kronikkforfatterne var Karl Erik Lund (SIRUS).  Liv Grøtvedt og Sidsel Graff-Iversen fra FHI mener kronikken til Lund kan tolkes som en argumentasjon for snus som mer bra enn dårlig for folkehelsen, og har skrevet et motinnlegg. De poengterer at dagens tobakksvaner ikke bare preges av at røykere går over til snus, men i økende grad av at unge mennesker starter sin tobakkskarriere med å snuse. Dette gir grunn til å være urolig for dagens omfang av snusbruk – nettopp i et folkehelseperspektiv.

Les kronikken >> Karl Erik Lunds problematiske forhold til snus

 

Følg forebygging.no på facebook
På forebygging.no sin facebookside har du muligheten til å holde deg oppdatert på nyheter, rapporter, artikler og kronikker rundt tema rusforebyggende og helsefremmende arbeid.

Om du vil følge oss, gå inn og lik forebygging.no >> på facebook

 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.