There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nyhetsbrev forebygging.no
forebygging.no nyhetsbrev

Skjenking og vold

Ingeborg Rossow (SIRUS) og Thor Norström (Institutet for social forskning ved Universitetet i Stockholm) oppsummerer i en artikkel norsk og internasjonal forskning om sammenhenger mellom skjenking og vold. Forskningslitteratur på effekt av ulike alkoholpolitiske virkemidler viser at tilgjengelighetsbegrensende tiltak gjennomgående er effektive for å begrense alkoholkonsum og alkoholrelaterte problemer. Vil tiltak rettet mot skjenkenæringen ha uønskete konsekvenser for næringen? Vil de være kostbare eller vanskelige å iverksette? I følge forfatterne må svarene på disse spørsmålene veies opp mot hva vi vet om sannsynlige gevinster av tiltakene, og vil i første rekke være en politisk og verdimessig avveining.

Les artikkelen >> Skjenking og vold

 

Blir «e-sigaretten» løsningen på tobakksproblemet?

Fra helsehold har e-sigaretten fått blandet mottakelse. Kunnskapen om produktet og dens effekter er liten. Forsker Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har i en rapport identifisert den ferske og tematisk meget varierte forskningsstatusen om elektroniske sigaretter.

Les mer om rapporten >> Blir «e-sigaretten» løsningen på tobakksproblemet? Forskningsstatus om elektroniske sigaretter.

 

Nye artikler på kommunetorget.no

Nye kommunetorget.no som åpnet 1. februar har et eget område for kronikker, debatter og fagartikler, « Halvards hjørne». Dette området tar mål av seg å presentere ulike aktuelle spenningsfelt i planleggingen. Artiklene som nå presenteres omhandler blant annet tematikk som folkehelse og planlegging, samhandlingsreformen, lokal alkoholpolitikk, brukererfaringer ved tvang og mer generelt om samfunnsplanleggingens betydning i Norge.

Les artiklene >> kommunetorget.no/Halvards hjørne

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.