There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nyhetsbrev forebygging.no
forebygging.no nyhetsbrev

Alkohol: alene på tronen som vårt viktigste rusmiddel

Willy Pedersen, professor ved Universitetet i Oslo, har skrevet en kronikk der han gir en historisk beskrivelse av hvilken rolle alkoholen har hatt opp gjennom tidene, og hvilke konsekvenser dette har hatt og bør ha for norsk alkoholpolitikk.

Les kronikken >> Alkohol: alene på tronen som vårt viktigste rusmiddel

 

Eldre, alkohol og legemiddelbruk.

En ny kunnskapsoppsummering gir en oversikt over eldres alkoholbruk, alkoholrelaterte skader og hvilke effektive forebyggende tiltak som best egner seg for eldre mennesker over 65 år. Kunnskapsoppsummeringen er ført i pennen av Runa Frydenlund, ved KoRus-Oslo på oppdrag av Helsedirektoratet.

Les kunnskapsoppsummeringen >> Eldre, alkohol og legemiddelbruk. En kunnskapsoppsummering

 

Samme risiko – ulike utfall. Barn av rusmisbrukende foreldre.

I denne artikkelen skriver Trine Waaktaar ved RBUP Øst og Sør om hva man vet om årsakene til at det er så stor variasjon i utfall hos barn og unge som har vokst opp med rusmisbrukende foreldre. Hun beskriver risiko – og beskyttelsesfaktorer sett i et historisk perspektiv, hvordan de henger sammen med hverandre og betydningen av arv og miljø. Konsekvenser for praksis blir også presentert.

Les artikkelen >> Samme risiko – ulike utfall. Barn av rusmisbrukende foreldre.

 

Rusmiddelsituasjonen i Norge og Europa

Nylig har det kommet ut to årlige rapporter som henholdsvis belyser befolkningens bruk av ulike rusmidler i Norge og Europa.

SIRUS har gitt ut rapporten ”Rusmidler i Norge 2011” som inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk i Norge.

Den andre rapporten er gitt ut av Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk. Rapporten viser at narkotikasituasjonen i Europa er temmelig stabil, og på enkelte områder er det en positiv utvikling. Samtidig beskriver rapporten en negativ utvikling i markedet når det gjelder syntetiske stoffer, og det at brukerne ser ut til å konsumere et bredere spekter av stoffer

Les rapporten >> Rusmidler i Norge 2011

Les rapporten >> Narkotikasituasjonen i Europa 2011  

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.