There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nyhetsbrev forebygging.no
forebygging.no nyhetsbrev

I årets første nyhetsbrev presenterer vi 5 kronikker som er publisert på forebygging.no i 2013.

Vi har invitert 3 kronikkforfattere til å skrive en kronikk med fokus på ulike sider ved bruk av snus. I tillegg har vi mottatt en kronikk som ser på skjenkerutinene i Oslo sentrum.  Fattigdom og reproduksjon av fattigdom er tittelen på den femte kronikken. 

På forebygging.no sin side på facebook blir også kronikkene presentert, og der er det mulig å komme med eventuelle faglige kommentarer og innspill.

 

«Tobakk-Norges» problematiske forhold til snus

«Snusbruk er ikke risikofritt, men ny forskning viser at snus er mindre farlig enn hva man fryktet for 25 år siden. Risikoforskjellen mellom snusbruk og røyking er meget stor. Forskning viser også at de fleste snusbrukere blir rekruttert fra røykerne, og at snus oftere brukes istedenfor sigarettene enn i tillegg til sigarettene. Risikoforskjellen og bruksmønsteret indikerer at tilgjengeligheten til snus vil ha flere positive enn negative virkninger for folkehelsen. Hvorfor blir ny forskning om snusbruk mottatt som om de var negative nyheter»?

Les kronikken om snus av >> Karl Erik Lund

 

SNUS og utvikling av kreft – i dag vet vi for lite - vil DU snuse og dermed være prøvekanin?

«På 50-tallet ble det slått fast at røykere hadde økt risiko for å få lungekreft sammenlignet med ikke røykere. Siden da har det tatt oss kreftforskere mer enn 50 år å slå fast at i tillegg så har røykere økt risiko for å få 18 andre kreftsykdommer i forhold til ikke-røykerne. I dag regner vi med at snusen som brukes i Norge øker risiko for kreft i munnhule, spiserør og bukspyttkjertel. Nedenfor er forklaringen på hvorfor det kan ta fra 50 til 100 år før vi vet om hvilke flere kreftsykdommer og andre sykdommer du utsetter deg selv for å få ved å snuse».

Gå til kronikken om snus av >> Inger Torhild Gram

 

Hensikten helliger midlet…? Snus kontra røyking

«Debatten rundt snus har de siste årene rast både i internasjonale forskningstidsskrift og i nasjonale media. Den heftigste debatten har kanskje vært den om hvorvidt snus burde anbefales som hjelpemiddel ved røykeslutt. Kort oppsummert mener noen at snus er kreftfremkallende og ikke bør anbefales, mens andre mener at snus tross alt er så pass mye mindre farlig enn røyk, at det må vurderes som hjelpemiddel for de som sliter mest med å slutte å røyke».

Les kronikken om snus av >> Silje C. Wangberg

 

Overskjenking i Oslo

«Overskjenking og rusrelatert vold henger sammen. Derfor er det viktig å vite hva som skjer når en beruset gjest bestiller øl på et utested. Hvordan reagerer bartenderen på beruselsen? Får gjesten servering? Vår studie viser at det er lett å kjøpe øl på utesteder i Oslo sentrum, selv om man fremstår som åpenbart påvirket av alkohol. Spørsmålet er om dette skyldes mangel på kunnskap hos dem som skjenker eller om det har sammenheng med økonomiske motiver. Eller er det rett og slett den norske drikkekulturens aksepterende holdning til fyll som er forklaringen»?

Les erfaringene fra Oslo sentrum i denne kronikken av >> Bergljot Baklien og Kristin Buvik

 

Fattigdom og reproduksjon av fattigdom i Norge

«I påvente av arbeid, på vei mot arbeid, eller for de som ikke kan være i arbeid, må vi nå sørge for at den offentlige inntektssikring folk bli avhengig av, ikke holder folk i fattigdom. Det bidrar til uhelse og fornedrelse både for voksne og barn. Og det utsetter barn og unge for påkjenninger som kan sette dem ute av stand til å være aktive samfunnsdeltagere som voksne. Denne samfunnsskapte sosiale reproduksjonen, kan vise seg å bli en av våre verste unnlatelsessynder når historien skal felle sin dom over både norsk og europeisk oppvekst- og velferdspolitikk».

Gå til kronikken skrevet av >> Karin Gustavsen

 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.