There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nyhetsbrev forebygging.no
forebygging.no nyhetsbrev

Rus(mis)bruk blant samer; kulturelle særtrekk og tiltaksutfordringer.

Stereotypien om den «drikkfeldige samen» eksisterer fortsatt selv om rusbruk ikke er mer utbredt blant samer enn blant respektive nordmenn. Et eget samisk drikkemønster eksisterer, bl.a. kjennetegnet av flere totalavholdne, et mer periodisk drikkemønster, og mer «synlig» drikking i det offentlige rom. Dette er noe av det du kan lese om i denne artikkelen skrevet av Anna Rita Spein, Ragnhild Steen og Ellen Hoxmark. I tillegg beskriver forfatterne samenes historie, kulturelle egenart og mangfold.

Les artikkelen >> Rus(mis)bruk blant samer; kulturelle særtrekk og tiltaksutfordringer

 

Filmopptak fra konferansene Barnet & Rusen 2012 og Te Ka Slags Nøtte

Forebygging.no har denne høsten vært til stede ved to konferanser og filmet plenumsforedragene. Konferansen Barnet og rusen 2012 ble arrangert i Sandefjord, i regi av Kompetansesenter rus, region sør – Borgestadklinikken. Hovedtema for denne konferansen var rus og vold i familien. På konferansen Te ka slags nøtte ble det presentert oppdatert forskning og erfaringer om ulike tema innen rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Konferansen ble arrangert i Narvik, av Kompetansesenter rus, Nord-Norge.

Se filmopptak fra konferansene >> Barnet og Rusen 2012 og Te Ka Slags Nøtte

 

Rusmidler i Norge 2012.

Hvert år gir Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ut en rapport med rusmiddelstatistikk i Norge. I rapporten presenteres oppdaterte tabeller om forbruk, tilgjengelighet, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og tjenestetilbud knyttet til alkohol, narkotika, tobakk og avhengighetsskapende legemidler. Resultatene viser blant annet fortsatt en klar nedgang i salg av sigaretter og rulletobakk. Det har de siste årene vært registrert en betydelig økning i salg av snus, men de siste målingene kan tyde på at denne økningen nå er i ferd med å stoppe opp. Det kommer også frem at politiet gjorde 199 beslag av syntetiske cannabinoider i 2011.

Les rapporten >> Rusmidler i Norge 2012

 

Planlegging av folkehelse eller rusrelatert arbeid i din kommune?

Er du involvert i planlegging av folkehelse, individuell plan, rusmiddelpolitisk handlingsplan eller forvaltning av alkoholloven i din kommune? Da kan www.kommunetorget.no være en tjeneste som kan hjelpe deg i ditt arbeid. Nettjenesten er initiert av Helsedirektoratet og drevet av KoRus- Nord, og er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging av lokalt folkehelsearbeid og rusrelatert arbeid i kommunene. Målgruppen er ulike fagfolk, administrativ – og politisk ledelse, samt brukere av kommunale tjenester.

Ønsker du nyheter og aktuelle saker fra kommunetorget.no? Meld deg på her

 

Følg forebygging.no på >> Facebook 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.