There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3cg41u
(Skriv inn koden over.)

 

Ulike faktorer påvirker motivasjonen for å si nei til å sitte på med en sjåfør med promille

Motivasjonen til ikke å sitte på hos en sjåfør som har drukket alkohol kan særlig fremmes ved å styrke unge menns opplevelse av kontroll i situasjoner der promillekjøring forekommer. For å endre motivasjonen blant eldre passasjerer, tyder resultatene på at målrettet holdningsarbeid vil være fruktbart. Dette kommer frem i en studie av Inger Synnøve Moan ved SIRUS.

Moan har brukt teorien om planlagt atferd (TPB) for å forklare motivasjonen til ikke å sitte på hos en sjåfør som hadde drukket alkohol. I følge den psykologiske teorien er motivasjon (intensjon) avgjørende for atferd. Motivasjonen følger av holdninger, individets oppfatninger om hva en tror at omgivelsene forventer at man skal gjøre, og opplevd kontroll over egen atferd. I tillegg ble det antatt at tidligere erfaringer med å sitte på hos berusede sjåfører, moralske normer, dvs. skam og skyldfølelse knyttet til handlingen og såkalte deskriptive normer, dvs. om man tror det er vanlig blant venner å sitte på hos noen som har drukket, ville forklare motivasjonen.

Studien baserer seg på besvarte spørreskjema fra 1025 respondenter i Norge. Begge kjønn var inkludert, og deltakerne befant seg i alderen 18-70 år

Resultatene viste at TPB komponentene stod for en relativt liten mengde av variansen i intensjoner hos utvalget som helhet (20 %). TPB-modellen var langt bedre egnet til å forklare yngre passasjerer sin motivasjon til ikke å sitte på hos en sjåfør som hadde drukket enn eldre passasjerers motivasjon, og den forklarte i større grad mannlige enn kvinnelige passasjerer sin motivasjon. Opplevd atferdskontroll betydde klart mest for unge mannlige passasjerers motivasjon. For å endre motivasjonen blant eldre passasjerer, tyder resultatene på at målrettet holdningsarbeid vil være fruktbart. Mens alle prediktorer i studien (TPB, tidligere erfaringer, moralske og deskriptive normer) hadde betydning for kvinners motivasjon og valg, var det kun opplevd atferdskontroll og moralske normer som var signifikant for menns intensjoner.

Å sitte på hos en beruset sjåfør kan oppmuntre, både direkte og indirekte, til promillekjøring og følgelig kan passasjerer utgjøre en trussel for trafikksikkerheten. Unge menn er oftere involvert i risikoatferd i trafikken enn eldre og kvinner, og er derfor en viktig målgruppe i arbeidet med å bedre sikkerheten på veiene. Studien tyder på at motivasjonen til ikke å sitte på hos en sjåfør som har drukket alkohol særlig kan fremmes ved å styrke unge menns opplevelse av kontroll i situasjoner der promillekjøring forekommer.

Studien er publisert i tidsskriftet Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour (2013).

 

Gå til artikkelen >> Whether or not to ride with an intoxicated driver: Predicting intentions using an extended version of the theory of planned behaviour

Les mer om studien >> sirus.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
10.01.2014

2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.