There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7t7q7b
(Skriv inn koden over.)

 

Stor innsats rettet mot ungdom som står utenfor utdanning og arbeid

De siste årene har det vært satt i gang en rekke tiltak for å redusere frafallet i den videregående skolen. Et sentralt bidrag er Ny Giv-satsingen. Den første delrapporten fra NOVAs evaluering av Oppfølgingsprosjektet er nå publisert.

Oppfølgingsprosjektet er et av delprosjektene under Ny Giv. Prosjektet retter seg mot ungdom i alderen 15-21 år som står utenfor arbeid og utdanning. Prosjektet har tre nasjonale og felles innsatsområder: utprøving av opplæringsmodeller som kombinerer arbeidspraksis med læreplanmål fra videregående opplæring, styrking av samarbeidsrelasjoner mellom blant annet OT, NAV og skolene, kompetanseheving for ansatte i Oppfølgingstjenesten og andre som jobber med målgruppa.

Rapporten bygger på spørreundersøkelser av involverte aktører, det vil si ansatte i Oppfølgingstjenesten, NAV, skoleledere og unge som er i tiltak. I tillegg har studenter på to videreutdanninger i regi av Ny Giv deltatt i en spørreundersøkelse.

Resultatene viser stor innsats rettet mot ungdom som står utenfor utdanning og arbeid. Skoleåret 2012/2013 ble det registrert 137 tiltak rettet mot denne målgruppen. Et hovedfunn er at et stort antall av de igangsatte tiltakene har som målsetting å heve ungdommenes formelle kompetanse. Videre viser undersøkelsene at samarbeidet mellom instansene har blitt bedre, og at både planlegging av tiltak, veiledning og oppfølging av ungdom skjer i samarbeid med andre aktører. Det ser derimot ut til å være et potensiale for mer og bedre samarbeid mellom NAV og skolene, og mer samarbeid med fagopplæringen både for OT og NAV.

Ungdommene er gjennomgående fornøyd med tiltakene de har deltatt på, og opplever at de har hatt et positivt utbytte av deltakelsen. Åtte av ti tror det skal bli lettere å få en jobb, seks av ti har fått mer orden på livet sitt og halvparten har blitt mer motivert for videregående opplæring.

Denne rapporten omhandler skoleåret 2012/2013. Resultatene fra underveisrapporten vil senere bli oppdatert for skoleåret 2013/2014, og mot slutten av 2014 vil det bli gitt en samlet vurdering av hvordan Oppfølgingsprosjektet har fungert.

 

Gå til rapporten >> Oppfølgingsprosjektet i NY GIV. En kartleggingsundersøkelse

Les mer om prosjektet >> nova.no

Mer informasjon om Ny Giv >> regjeringen.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
03.01.2014

2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.