There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6a1262
(Skriv inn koden over.)

Nyheter 2007

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
[14.12.2007 Redaksjonen]
Politi- og justisdepartementet har lagt frem en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den omfatter femti tiltak som er ment å forebygge og bekjempe voldshandlinger, samt legge til rette for behandling av offer og voldsutøver.

Mer...

Ungdom som spiller dataspill drikker mindre alkohol
[13.12.2007 Redaksjonen]
Ungdomsstyrelsen i Sverige legger i disse dager frem en antologi om ungdom og dataspill. Unge som spiller dataspill drikker mindre alkohol og trener like regelmessig som ikke-dataspillende ungdom.

Mer...

Ny rapport om spilleavhengighet
[05.12.2007 Redaksjonen]
SINTEF Helse har gjort en landsomfattende undersøkelse for Lotteri- og stiftelsestilsynet om befolkningens forhold til pengespill. Undersøkelsen viser at spilleproblemene har samme utbredelse i befolkningen nå som for fem år siden.

Mer...

Nye tall om kjøp av alkohol, grensehandel og bruk av narkotika
[28.11.2007 Redaksjonen]

Statistisk sentralbyrå viser i sin kvartalsvise rapport at  det de tre første kvartalene i år er det registrert omsatt nesten 2 millioner liter mer vin enn i den samme perioden i fjor. Også salget av rusbrus har økt mye.

Mer...

Evaluering av Regionprosjektet
[26.11.2007 Redaksjonen]

SIRUS har gjennomført en prosess- og effektevaluering av Regionprosjektet, - et rusforebyggende pilotprosjekt initiert gjennom Bondevik II-regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer (2003-2005). Evalueringen gir ingen holdepunkter for at Regionprosjektet samlet sett har ført til redusert rusmiddelbruk eller færre alkoholrelaterte skader.

Mer...

Ny undersøkelse om ungdom og bruk av rusmidler
[21.11.2007 Redaksjonen]

SIRUS har siden 1968 gjennomført årlige undersøkelser om ungdom og bruk av rusmidler. Nå er resultatene for 2007 klare, og de viser at bruk av alkohol blant ungdom mellom 15 - 20 år har vært rimelig stabilt siden tusenårsskifte. Stadig færre ungdom bruker cannabis og marihuana

Mer...

Sats på forebygging som virker
[20.11.2007 Redaksjonen]

Førsteamanuensis Torbjørn Torsheim ved Universitetet i Bergen mener det er avgjørende at skoler får hjelp til å velge hvilke tiltaksprogram skolene skal sette i verk. Han mener det først og fremst er myndighetenes ansvar at skoler i dag benytter tiltaksprogram med liten eller ingen effekt

Mer...

Langsiktig og bedre hjelp
[15.11.2007 Redaksjonen]

Langsiktig og bedre hjelp til barn av psykisk syke foreldre eller barn med foreldre med rusproblemer, - lover Regjeringen i det de legger frem en ny flerårig satsing.

Mer...

Satsing på barn og unge med atferdsvansker
[08.11.2007 Redaksjonen]

Vi arbeider for åpnere barnevern og tettere kontakt mellom tjenester som treffer barn i ung alder, skriver Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen i en kronikk i Østlendingen

Mer...

Alkohol farligst for fosteret
[07.11.2007 Redaksjonen]

Overlege Egil Nordlie ved Borgestadklinikken understreker at alkohol er det farligste for fosteret. Resultatet av mors drikking kan bli at barnet får føtalt alkoholsyndrom. Barna er små når de fødes, og får gjerne hjerneskader. De får også et karakteristisk utseende.

Mer...

Barnevernsbarn og ettervern
[05.11.2007 Redaksjonen]

Clausen og Kristofersen ved NOVA har i en studie vist at nesten tre av fire tidligere barnevernsbarn har mottatt sosialhjelp etter at de fylte 18 år. Til sammenligning mottok rundt 8% av alle mellom 20 og 24 år økonomisk sosialhjelp i fjor.

Mer...

Svangerskap og alkoholbruk
[30.10.2007 Redaksjonen]

Astrid Alvik har i et doktorgradsarbeid undersøkt bruk av alkohol og tobakk før, under og etter svangerskap. I sin avhandling "Alcohol use before, during and after pregnancy A population based study in Oslo, Norway" fant hun at 40% av de gravide ikke ble totalavholdende under svangerskapet.

Mer...

Elevundersøkelsen 2007
[18.10.2007 Redaksjonen]

Oxford Research og NTNU har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet analysert resultatene av elevundersøkelsen 2007. Undersøkelsen viser at de fleste elevene trives godt på skolen, men tre av ti elever synes det er for mye bråk og uro i klasserommet. Analysen viser at det ikke er noen signifikante endringer i andel elever som sier de blir mobbet ukentlig i skolen sammenlignet med tall fra Elevundersøkelsen 2005 og 2006.

Mer...

Barn og unge med psykiske plager
[15.10.2007 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet har gjennomført studie "Trivsel og oppvekst, barndom og ungdomstid (TOPP-studien). Studie gir kunnskap om norske barns utvikling fra de er halvannet år og frem til de er 14-15 år. De fleste barn og unge med psykiske plager kommer fra helt vanlige familier. Det er vanlig at barn og unge har symptomer på angst, depresjon, spiseproblemer eller utagerende atferd i tidsavgrensede perioder i oppveksten. Prosjektleder ved Folkehelseinstituttet, Kristin Schjelderup Mathiesen mener man vil oppnå størst forebyggende helsegevinst hvis vi bedrer oppvekstmiljøet for barn flest.

Mer...

Rusforebygging blant studenter
[10.10.2007 Redaksjonen]

Et treårig pilotprosjekt skal utvikle rusmiddelforebyggende tiltak rettet mot studenter, med spesielt fokus på overgangen fra studentliv til arbeidsliv. Prosjektet finansieres av Sosial og helsedirektoratet og omfatter i første omgang sosial-, helsefaglige og pedagogiske utdanninger.

Mer...

Mobbingens konsekvenser
[10.10.2007 Redaksjonen]

Mobbing er et samfunnsproblem med stor utbredelse i barne- og ungdomsmiljøer. Personer utsatt for mobbing kan utvikle mentale og kroppslige helseplager. Helsearbeidere bør vurdere om pasientens symptomer kan relateres til mobbing. Dette er hovedbudskapet i en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Mer...

Opptrappingsplanen for rusfeltet - statsbudsjettet 2008
[05.10.2007 Redaksjonen]

Mange har ventet på at regjeringen skal legge frem opptrappingsplanen for rusfeltet. I statsbudsjettet for 2008 foreslår regjeringen å styrke rusfeltet med 100 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2007. Regjeringen foreslår også at barnevernet blir styrket med nærmere 200 millioner kroner.

Mer...

Forebyggende innsats for barn og unge
[03.10.2007 Redaksjonen]

Regjeringen med seks ministere i spissen har lagt frem et felles rundskriv om forebyggende innsats for barn og unge. I denne sammenheng uttrykker de at regjeringens ambisjon er å løfte det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet høyt på den politiske dagsorden.

Mer...

Abort øker risikoen for rusmisbruk
[01.10.2007 Redaksjonen]

Professor Willy Pedersen har gjennomført en studie som viser at kvinner som har gjennomført abort har en høyere risiko for rusmisbruk enn kvinner som ikke har gjennomført abort.

Mer...

Internettspill og avhengighet
[27.09.2007 Redaksjonen]

Kunnskapsministeren vil at skolene skal hindre elevene å spille på pc-er på skolene, mens Kulturministeren ønsker å innføre et forbud mot transaksjoner mellom norske banker og utenlandske spillselskaper.

Mer...

EU - ny alkoholpolitisk strategi
[20.09.2007 Redaksjonen]

EU-parlamentet slutter seg nå til en alkoholpolitisk strategi fra EU-kommisjonen. Hovedmålet er å redusere alkoholredusert skade

Mer...

Foreldres påvirkning av ungdoms alkoholbruk
[17.09.2007 Redaksjonen]

Sosial- og helsedirektoratet viderefører i høst alkoholkampanjen ”Tør å sette grenser”.

Mer...

Mobbing og vold mot homofile og lesbiske
[13.09.2007 Redaksjonen]

Forsker Bera Moseng ved NOVA (Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring) har gjennomført en studie som viser at homofile og lesbiske ungdom opplever mer mobbing og vold enn heterofil ungdom.

Mer...

Tiltak for røykestopp - virker de?
[11.09.2007 Redaksjonen]

En rapport fra Kunnskapssenteret viser at røykeslutt-programmer virker bedre for folk med høyere utdanning

Mer...

Stabile tall for mobbing i skolen
[06.09.2007 Redaksjonen]

Elevundersøkelsen for 2006 viser at elevene jevnt over trives godt på skolen, - og at graden av mobbing er rimelig uendret sammenlignet med tall for 2005.

Mer...

1 2 3 4 > »
2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.