There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ju4113
(Skriv inn koden over.)

Nyheter 2012

Tryggere uteliv for alle - ny veileder om salg- og skjenking
[27.12.2012 Redaksjonen]
Helsedirektoratet ønsker å få bukt med overskjenking og salg av alkohol til mindreårige. Nå lanseres en praktisk veileder i salgs- og skjenkekontroll.

Mer...

Frisklivssentraler kan bidra til bedre helse
[21.12.2012 Redaksjonen]
Helsedirektoratet oppfordrer kommuner til å opprette frisklivssentraler, og ønsker kunnskap om effekt av tiltak som frisklivssentralene iverksetter. Kunnskapssenteret har utarbeidet en rapport som tar for seg effekten av tiltak for å støtte endring av atferd i en retning som er positiv for helsa.

Mer...

Mangler kunnskap om effekt av legemidler brukt av gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
[19.12.2012 Redaksjonen]
Det er behov for mer forskning for å studere effekten av samtidig LAR-behandling og bruk av andre legemidler blant gravide.

Mer...

Tollmyndighetene kan gjennomlyse personer ved grensekontroll.
[17.12.2012 Redaksjonen]
Fra og med 10. desember 2012 har tollmyndighetene mulighet til å gjennomlyse personer ved grensekontroll.

Mer...

Strengere kontroll ved kjøp av alkohol.
[13.12.2012 Redaksjonen]
Alle som ser ut som de er under 25 år, vil nå bli bedt om å vise legitimasjon hvis de skal kjøpe alkohol i butikken. De butikkansatte må også taste inn fødselsdatoen til disse kundene, for å være helt sikker på at de ikke regner feil på alderen.

Mer...

Ni suksesshistorier – Samhandling om psykisk helse.
[11.12.2012 Redaksjonen]
Dette er tittelen på et hefte som er utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). Målet med heftet er å presentere gode modeller for samhandling – til inspirasjon for fagfolk og ledere som ønsker å bidra til at brukerne får et enda bedre tilbud.

Mer...

Gratis ungdomsundersøkelser for kommuner.
[06.12.2012 Redaksjonen]
Alle kommuner og fylkeskommuner får tilbud om å gjennomføre Ungdata- undersøkinger gratis. Kommunene viser stor interesse for å gjennomføre slike undersøkelser.

Mer...

Mange mobbeofre får alvorlige ettervirkninger.
[03.12.2012 Redaksjonen]
Hele 33 prosent av norske skoleelever som har blitt mobbet hadde høy forekomst av posttraumatiske stresslidelser (PTSD). Dette kommer frem i en kartlegging av mobbing blant 963 skoleelever i åttende og niende klasse.

Mer...

Tidlig alkoholdebut fører ikke nødvendigvis til alkoholproblemer.
[03.12.2012 Redaksjonen]
SIRUS-forsker Ingeborg Rossow og forsker Emmanuel Kuntsche ved Sucht Schweiz har i en ny studie funnet at tidlig alkoholdebut øker risikoen for senere alkoholproblemer, når debuten er del av et større sett med adferdsproblemer.

Mer...

Boklansering: Hvor er den nordiske velferdsstaten på vei?
[30.11.2012 Redaksjonen]
Hvordan har behandlingen av folkehelsespørsmål forandret seg gjennom de siste 20 årene innenfor områder som alkohol, tobakk, ernæring, narkotika, legemiddel og spillavhengighet? Boka «A welfare policy patchwork – negotiating the public good in times of transition» prøver å gi et svar på dette.

Mer...

Trygg Trafikk krever obduksjon av alle trafikkdrepte.
[28.11.2012 Redaksjonen]
Obduksjon vil kunne gi nøyaktig tall på hvor mange som omkommer etter kjøring i ruspåvirket tilstand. Det vil også gi utfyllende kunnskap om andre medisinske forhold, som er viktige for å forebygge ulykker på veiene, i følge Trygg Trafikk.

Mer...

Kvinnelige ledere drikker mindre alkohol enn mannlige ledere.
[23.11.2012 Redaksjonen]
Kvinnelige ledere reduserer ofte alkoholinntaket sitt når de drikker med kolleger. En norsk studie viser at kontrollbehov, stigmatisering og omsorgsoppgaver er faktorer som særlig påvirker kvinnelige lederes arbeidsrelaterte drikking.

Mer...

Nordmenn bruker lite rusmidler sammenlignet med resten av Europa.
[20.11.2012 Redaksjonen]
Vi stumper røyken og drikker mindre enn de fleste andre i Europa. Dette viser en ny europeisk rapport fra OECD, som har sammenlignet helsetilstanden mellom europeiske land.

Mer...

Rekordmange nye narkotiske stoffer i Europa.
[19.11.2012 Redaksjonen]
Årsrapporten fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA) viser at 49 nye narkotiske stoffer ble registrert i Europa i 2011. Tallet så langt for 2012 viser 57 nye narkotiske stoffer, alle syntetiske.

Mer...

Magasinet RUSFAG setter fokus på foreldre som rusforebyggere.
[15.11.2012 Redaksjonen]
I forebyggingssammenheng er foreldre viktige! Høstens utgave av RUSFAG handler om foreldrerollen, godt foreldreskap og det å forebygge problemskapende rusbruk.

Mer...

Rapport om kommunenes forvaltning av alkoholloven 2012.
[13.11.2012 Redaksjonen]
Årlig gir Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ut en rapport som beskriver kommunenes forvaltning av alkoholloven. Årets rapport viser at den fysiske tilgjengeligheten til alkohol har økt de siste tiårene.

Mer...

14. november lanseres et nytt senter som skal sikre bedre ROP-arbeid.
[09.11.2012 Redaksjonen]
Et nytt nasjonalt senter, som lanseres 14.november, skal oppsummere, kvalitetssikre og formidle kunnskap og erfaring fra ROP-feltet. Det nye senteret har fått navnet Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse.

Mer...

Risikofylt alkoholforbruk og usunne levevaner henger sammen.
[07.11.2012 Redaksjonen]
Personer med et risikofylt alkoholforbruk oppgir i høyere grad enn andre at de spiser mer usunt, de bruker tobakk daglig og de har en lite aktiv fritid. Det viser data fra en spørreundersøkelse som Statens folkhälsoinstitut i Sverige gjennomfører årlig.

Mer...

Sammenheng mellom passiv røyking og svekket mental helse?
[05.11.2012 Redaksjonen]
En studie publisert i tidsskriftet "European psychiatry", viser ingen tydelig sammenheng mellom objektivt målt passiv røyking og svekket mental helse. Funnene skiller seg fra funn fra andre studier, og dette skaper usikkerhet om sammenhengen mellom passiv røyking og mental helse.

Mer...

Ungdata – gratis tilbud om ungdomsundersøkelse til norske kommuner.
[02.11.2012 Redaksjonen]
Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale, nettbaserte spørreundersøkelser blant ungdom. Resultatene kan brukes til å få oversikt over de unges oppvekstsituasjon og helsetilstand.

Mer...

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom»
[31.10.2012 Redaksjonen]
Dette er tittelen på en ny rapport fra Arbeidslivets kompetansesenter for rus – og avhengighetsproblematikk (AKAN). Fokus er rettet mot rusmiddelkultur og rusmiddelforebygging når ansatte har ulik etnisk bakgrunn, et aktuelt felt i et arbeidsliv som i økende grad er etnisk og kulturelt mangfoldig.

Mer...

Nytt verktøy for kartlegging av rusmiddelproblematikk i kommunene.
[28.10.2012 Redaksjonen]
I løpet av 2013 vil alle kommuner i landet få tilbud om å delta i en kartlegging med kartleggingsverktøyet BrukerPlan.

Mer...

Røykemønster blant innvandrere er avhengig av land og kjønn.
[22.10.2012 Redaksjonen]
Blant innvandrere i Norge er det stor variasjon i hvem som røyker eller ikke. De faktorene som ser ut til å ha betydning er hvilket land man kommer fra, og om man er kvinne eller mann.

Mer...

Oppfølging av barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker.
[18.10.2012 Redaksjonen]
Gjennom BiRus-prosjektet har barna til pasienter i rusbehandling blitt mer synlige, og det er innført rutiner og en systematisk tilnærming til barna når mor eller far er til behandling.

Mer...

Ikke flere dobbeltbrukere av sigaretter og snus
[15.10.2012 Redaksjonen]
Salget av snus har økt de siste årene. Dette har likevel ikke medført flere dobbeltbrukere av både sigaretter og snus.

Mer...

1 2 3 4 5 > »
2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.