There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: t5t4b8
(Skriv inn koden over.)

Nyheter 2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulik oppdragelse i Norsk ”middelklasse” og ”arbeiderklasse”
[21.12.2011 Redaksjonen]
Mye er likt i måten foreldre i ulike klasser «gjør» foreldreskap på. Alle er opptatt av ungene, og gjør sitt beste for at de skal ha det bra. Barna blir utstyrt med de ferdigheter som trengs i den framtida foreldrene forventer for dem. Samtidig viser det seg noen typiske forskjeller mellom arbeiderklasse og middelklasse. Forskjellene finner vi i forståelsen av barns behov og hvordan foreldre møter disse behovene. Mye tyder på at forskjellene mellom klasser blir reprodusert gjennom oppdragelsen av barna. Det er mødrene som den mest aktive oppdrager i hverdagen og dermed den mest aktive formidler av dette.

Mer...

"Vold og traumer"
[21.12.2011 Redaksjonen]
Organisasjonen voksne for barn gir ut rapporten ”Barn i Norge” årlig. Denne gangen er temaet "Vold og traumer". Rapporten inneholder flere artikler med vold som tema, for eksempel sterke selvopplevde historier som handler om vold, og artikler myntet på hjelpeapparatet. I tillegg legges det frem ferske tall om barn og vold fra Folkehelseinstituttet. Tallene viser at barn av foreldre med psykiske lidelser har dobbelt så stor sjanse for å bli slått som andre, mens barn av foreldre med alkoholproblemer har trippel så stor sjanse for å bli slått.

Mer...

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne
[16.12.2011 Redaksjonen]
I 2010 ble omlag 5700 personer tvangsinnlagt til sammen 8300 ganger. Nivået er tilnærmet uendret fra 2009, og det ser ikke ut til at omfanget av tvangsinnleggelser er på vei ned.

Mer...

Foreldre med høy inntekt drikker mer foran barna
[12.12.2011 Redaksjonen]
Velstående foreldre drikker oftere alkohol med barna til stede enn foreldre med lavere inntekt. Dette kommer frem i en undersøkelse fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL

Mer...

Utviklingstrekk på rusmiddelfeltet
[09.12.2011 Redaksjonen]
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har fått i oppdrag å bidra med en oppsummering og analyse av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk på rusmiddelfeltet.

Mer...

Helsestasjonstilbudet kan bli mer likeverdig
[06.12.2011 Redaksjonen]
Et likeverdig tjenestetilbud til alle, uansett etnisitet, kjønn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering, er en uttalt politisk målsetting. Hvordan realiseres denne målsettingen i praksis? For å svare på dette har NOVA gjennomført en datainnsamling om helsestasjonstilbudet i bydel Alna.

Mer...

Rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner
[05.12.2011 Redaksjonen]
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har revidert forskriften om rettigheter og bruk av tvang under opphold på barnevernsinstitusjon. Forskriften har nå blitt tydeligere når det gjelder adgangen til å bruke tvang, og begrensninger som allerede følger av gjeldende rett.

Mer...

Eldre, alkohol og legemiddelbruk.
[02.12.2011 Redaksjonen]
En ny kunnskapsoppsummering gir en oversikt over eldres alkoholbruk, alkoholrelaterte skader og hvilke effektive forebyggende tiltak som best egner seg for eldre mennesker over 65 år.

Mer...

Rusmidler i Norge 2011
[30.11.2011 Redaksjonen]
Hvert år gir Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) en oversikt over rusmiddelstatistikk i Norge. Tallmaterialet er hentet fra offentlig statistikk og egne undersøkelser fra SIRUS.

Mer...

Mobbing av lærere på sosiale medier
[28.11.2011 Redaksjonen]
Ti prosent av spurte lærere i en stor internasjonal undersøkelse sier de har opplevd, eller kjenner kolleger som har opplevd å bli mobbet av elever på Facebook eller andre nettsamfunn.

Mer...

Narkotikasituasjonen i Europa 2011
[24.11.2011 Redaksjonen]
Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) gir hvert år ut en rapport om narkotikasituasjonen i Europa.

Mer...

Sammenheng mellom IQ og bruk av narkotika
[22.11.2011 Redaksjonen]
Smarte barn har større risiko enn andre for å bruke narkotika senere i livet. Sammenhengen er tydeligere hos kvinner enn menn.

Mer...

Moderat alkoholinntak kan ha beskyttende effekt på hjerteinfarkt
[21.11.2011 Redaksjonen]
En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at et moderat alkoholinntak kan ha en beskyttende effekt på utviklingen av hjerteinfarkt, men gir ikke svar på hvorfor.

Mer...

Misbruk av GHB i Norge
[14.11.2011 Redaksjonen]
Misbruk av gammahydroksybutyrat (GHB) er først og fremst knyttet til eksisterende rusmiljøer, men forekommer også i andre grupper. Selv om bruk av GHB fortsatt er lite utbredt, er de helsemessige konsekvensene betydelige for dem det gjelder.

Mer...

Mindre kriminalitet blant pasienter i LAR
[09.11.2011 Redaksjonen]
En studie viser at etter at heroinavhengige kommer inn i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er det en betydelig reduksjon i kriminelle handlinger blant disse pasientene.

Mer...

Midler til pårørendesentre- tilskudd 2011
[07.11.2011 Redaksjonen]
Helsedirektoratet ønsker å styrke arbeidet overfor pårørende, og det er mulig for pårørendesentre å søke midler til sitt arbeid. Søknadsfristen er 1.desember 2011. Formålet er å styrke pårørendetilbudene slik at de kan ivareta flere pårørende på en god måte.

Mer...

Røykeforbudet er gunstig for ansattes helse
[04.11.2011 Redaksjonen]
Røykeforbudet ved barer og serveringssteder har ført til at ansatte ved serveringssteder rapporterer færre symptomer fra luftveiene. Dette kommer frem i en studie fra statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Mer...

Dårligere levekår for familier med barn med atferdsproblemer
[02.11.2011 Redaksjonen]
Dette kommer frem i en doktorgrads avhandling av May-Britt Solem ved Universitetet i Oslo. Det viser seg at familier med barn med problemer opplever en mer stresset livssituasjon sammenliknet med vanlige familier, og at levekårene er den faktoren som har størst betydning for stressopplevelsen.

Mer...

Motstand blant røykere til nye tobakksforebyggende tiltak
[28.10.2011 Redaksjonen]
I forbindelse med en varslet revidering av tobakkslovgivningen og en ny strategiplan for det tobakksforebyggende arbeidet, har helsemyndighetene og interesseorganisasjoner kommet med flere forslag til innstramninger i tobakkspolitikken. Disse endringene møter sterk motstand blant røykerne.

Mer...

Angst- og depresjonssymptomer påvirker ikke fødselsvekt
[24.10.2011 Redaksjonen]
En norsk studie viser at det ikke finnes noen sammenheng mellom angst- og depresjonssymptomer i svangerskapet og lav fødselsvekt.

Mer...

Sammenheng mellom barns skolefungering og foreldres alkoholbruk
[20.10.2011 Redaksjonen]
Foreldrenes alkoholmisbruk er en risikofaktor for at barn skal få atferds- og konsentrasjonsproblemer på skolen. Likevel viser det seg at barna av disse foreldrene trives like godt på skolen som andre elever.

Mer...

1 av 30 bilførere kjører i påvirket tilstand
[13.10.2011 Redaksjonen]
Omtrent en av 30 bilførere kjører med alkohol, illegale rusmidler eller sløvende legemiddel i blodet i Norge. Antall påvirkede bilførere varierer hvor i Norge man befinner seg, og det er også store ulikheter mellom landene i Europa.

Mer...

Sammenheng mellom barns skjermbruk, overvekt og fysisk aktivitet
[11.10.2011 Redaksjonen]
Barn og unge sitter oftere foran datamaskinen eller Tv-skjermen i dag enn tidligere, men det fører nødvendigvis ikke til at de blir mindre fysisk aktive.

Mer...

Risiko for fremtidig alkoholmisbruk
[07.10.2011 Redaksjonen]
En dansk forskningsrapport viser at man allerede tidlig i barneskolen kan se hvilke barn som er i faresonen for å kunne utvikle alkoholavhengighet som voksen.

Mer...

Bedre samarbeid sikrer pasienter helhetlige tjenester
[05.10.2011 Redaksjonen]
For å sikre at pasienten får et helhetlig tilbud skal kommunene og sykehusene inngå samarbeidsavtaler. Helse- og omsorgsdepartementet har lansert en ny veileder med fokus på disse lovpålagte samarbeidsavtalene.

Mer...

1 2 3 4 > »
2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.