There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: or7xnj
(Skriv inn koden over.)

Nyheter 2010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den Norske Legeforening; alkohol er vår største rusutfordring
[23.12.2010 Redaksjonen]
I et brev til kommuneoverlegene melder Den Norske Legeforening sin bekymring over den økende bruken av alkohol i samfunnet. Skadene dette kan påføre den enkelte, det ufødte barnet, barn, familier, arbeidslivet og sosiale relasjoner er betydelige, ifølge mange instanser.

Mer...

Forskning om sentrale rusmiddelspørsmål
[21.12.2010 Redaksjonen]
Forskere på Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har oppsummert forskning om blant annet rusmiddeleksponering under svangerskapet og konsekvenser av å vokse opp med rusmiddelmisbrukende foreldre, hva er avhengighet? Hvordan håndheves skjenkebestemmelsene - i ulike oppsummeringsartikler.

Mer...

Positiv trend i Bergen
[15.12.2010 Redaksjonen]
Det er fortsatt en positiv utvikling, dvs nedgang i ungdoms bruk av rusmidler i Bergen. Aldri før har flere unge oppgitt at de drikker lite eller ingen alkohol, viser en undersøkelse gjennomført av Bergensklinikkene.

Mer...

Opptrappingsplanen forlenget
[13.12.2010 Redaksjonen]
Opptrappingsplanen for rusfeltet er forlenget med to år, ut 2012, ifølge budsjettforslaget for neste år. I tillegg har kommer Regjeringens styrking av rusfeltet med 100 millioner kroner i 2011.

Mer...

Ungdommers opplevelser av on-line spillet WoW
[09.12.2010 Redaksjonen]
I en artikkel for Tidsskrift for ungdomsforskning 2:2010 har Øivind Flaaten, Steffen Torp og Espen Aarseth gjennomført en pilotstudie der målet har vært å beskrive ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW).

Mer...

Selvhjelpsgrupper
[07.12.2010 Redaksjonen]
Selvhjelp Norge har på oppdrag fra Helsedirektoratet, utarbeidet heftet "Informasjon om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer".

Mer...

Få kommuner skjenker til kl 03
[29.11.2010 Redaksjonen]
Bare 1 av 7 kommuner skjenker til alkohollovens maksimaltid, og rundt halvparten av kommunene stanser skjenkingen kl 02. Dette viser Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) årlige gjennomgang av kommunenes forvaltning av alkoholloven.

Mer...

Kartlegging og tidlig intervensjon i primærhelsetjenesten
[23.11.2010 Redaksjonen]
Norske fastleger vegrer seg for å ta opp alkoholbruk med pasienten, og viser blant annet til at alkoholforbruk er tabubelagt.

Mer...

Forebyggingspris til Stord
[22.11.2010 Redaksjonen]
Stord kommune har blitt tildelt Ungdommens forebyggingspris 2010 - kommunen har ifølge juryen utmerket seg ved at den involverer barn og unge i et helhetlig rusforebyggende arbeid på beste måte.

Mer...

Tilskudd til kommunalt rusarbeid
[18.11.2010 Redaksjonen]
Alle landets kommuner kan søke om midler til tilskudd til kommunalt rusarbeid- Søknads fristen er 1 februar 2011.

Mer...

Stortingsmelding om barnevern
[16.11.2010 Redaksjonen]
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken varsler en gjennomgang av hele barnevernet.

Mer...

Narkotikasituasjonen i Europa
[15.11.2010 Redaksjonen]
I en fersk rapport fra EMCDDA fremgår det at Norge ligger helt i toppen blant europeiske land når det gjelder forekomst av overdosedødsfall.

Mer...

Røykere støtter høyere aldersgrense
[15.11.2010 Redaksjonen]
Hver tredje dagligrøyker støtter høyere aldersgrense for kjøp av tobakk, ifølge en undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Mer...

Alkohol og graviditet
[01.11.2010 Redaksjonen]
Helsedirektoratet har startet en ny kampanje rettet mot gravide. Målsettingen er å nå fram med et tydelig budskap om totalavhold under svangerskapet.

Mer...

Helseskader knyttet til bruk av tobakk, alkohol og narkotika
[01.11.2010 Redaksjonen]
I forbindelse med Statens institutt for rusmiddelforsknings 50 års jubileum utgir de tre jubileumsrapporter, - skader og problemer knyttet til bruk og misbruk av alkohol, narkotika og tobakk, hva er misbruk og avhengighet? og tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer.

Mer...

Atferdsproblemer og dårlige levekår
[27.10.2010 Redaksjonen]
Familier som har barn med atferdsproblemer har oftere dårligere levekår enn vanlige familier. Dagens behandlingstilbud er for lite opptatt av familiens totale livssituasjon, viser en studie fra Høgskolen i Oslo.

Mer...

Store sosiale helseforskjeller
[20.10.2010 Redaksjonen]
Store sosiale helseforskjeller, stadig flere eldre og endret sykdomsbilde er noen av utfordringene Folkehelseinstituttet peker på i rapporten "Folkehelsearbeid - veien til god helse for alle".

Mer...

Snus brukes for hjelp til røykeslutt
[15.10.2010 Redaksjonen]
Snus ser ut til å ha betydning for å få norske røykere til å slutte å røyke.

Mer...

Oppfølging av gravide i LAR
[14.10.2010 Redaksjonen]
Forslag til nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene inntil barnet når skolealder sendes nå ut på høring. Retningslinjen gir faglige og organisatoriske anbefalinger for svangerskapet, barseloppholdet for kvinnen og den nyfødte på sykehuset, samt oppfølging av familiene og barnet frem til skolealder.

Mer...

Færre er avhengige av data- eller pengespill
[04.10.2010 Redaksjonen]
En undersøkelse som Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har laget for Lotteri- og stiftelsestilsynet, viser at en prosent av unge i alderen 12 til 17 år er avhengige av data- eller pengespill.

Mer...

Gode resultater ved naltrekson
[30.09.2010 Redaksjonen]
En studie psykolog og forsker Nikolaj Kunøe ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) har gjennomført viser at tre av fire vil fortsette med naltrekson.

Mer...

Bør bli bedre på brukermedvirkning
[28.09.2010 Redaksjonen]
I en rapport fra Diakonhjemmets høgskole om det statlige regionale barnevernet er en av konklusjonene at barn og unge bør bestemme mer i egen sak, - de blir ofte lyttet til, men deres syn blir for sjelden tillagt vekt.

Mer...

Nye forslag for å redusere kjøring i ruspåvirket tilstand
[22.09.2010 Redaksjonen]
Samferdselsmininster Magnhild Meltveit Kleppa varsler at regjeringen i løpet av høsten vil fremme tre forslag som skal begrense ruskjøringen langs norske veier.

Mer...

Mobbing på nett
[22.09.2010 Redaksjonen]
Amerikansk undersøkelse viser at ofre for nettmobbing lider mer enn andre mobbeofre.

Mer...

Motivasjon for røykeslutt
[17.09.2010 Redaksjonen]
Røykeslutt-tiltak for røykere som tidligere har forsøkt å slutte bør fokusere på konsekvenser av å slutte og det å oppleve å ha kontroll over egen atferd, viser en studie gjennomført av Magnhild Høie ved Universitetet i Agder og Inger Synnøve Moan og Jostein Rise ved SIRUS

Mer...

1 2 3 4 > »
2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.