There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1p56ct
(Skriv inn koden over.)

2009

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rusmidler brukes ulikt avhengig av psykisk lidelse
[29.12.2009 Redaksjonen]
I en ny doktoravhandling kommer det frem at pasienter som lider av schizofreni og pasienter med bipolare lidelser bruker betydelig mer rusmidler enn den generelle befolkningen. De to pasientgruppene ser ut til å bruke rusmidler ulikt.

Mer...

Bruk av tvang overfor rusmisbrukere
[28.12.2009 Redaksjonen]
En ny rapport gjennomført av Uni Rokkansenteret på oppdrag fra Helsedirektoratet viser at tilfeldigheter avgjør hvem som blir tvangsbehandlet for rusmisbruk.

Mer...

Pårørende av alkoholmisbrukere
[22.12.2009 Redaksjonen]
Beregninger gjennomført av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at mellom 50 000 og 150 000 barn og mellom 50 000 og 100 000 ektefeller/partnere bor sammen med personer med et risikofylt alkoholkonsum i Norge.

Mer...

Rapport om rusrelatert behandling
[21.12.2009 Redaksjonen]
Det ble registrert ca 35 000 henvendelser om rusrelatert behandling og 24 400 inntak i det nasjonale pasient- og klientkartleggingssystemet i 2008. Alkohol er det mest brukte rusmiddelet ved de fleste inntakene

Mer...

Trafikk og bruk av legemidler og illegale rusmidler
[18.12.2009 Redaksjonen]
I den norske veikantundersøkelsen 2008 – 09 var det flere norske sjåfører som testet positivt for trafikkfarlige legemidler eller narkotika enn for alkohol.

Mer...

Helhetlig arbeid med læringsmiljøet
[07.12.2009 Redaksjonen]
Utdanningsdirektoratet har satt i verk en femårig satsing for helhetlig arbeid med elevens læringsmiljø. I forbindelse med denne satsingen har en forskergruppe utarbeidet materiell til bruk for å styrke og bedre elevenes læringsmiljø.

Mer...

Drammen - tildelt ungdommens forebyggingspris
[03.12.2009 Redaksjonen]
Drammen kommune mottok i dag Ungdommens forebyggingspris 2009. Kommunen har satt særskilt fokus på foreldrenes rolle, tilgjengelige tjenester for barn og unge og på gode tiltak i alkoholpolitikken lokalt, heter det i juryens begrunnelse

Mer...

Flere bryter alkoholloven - færre mister bevilgningen
[30.11.2009 Redaksjonen]
Skjenkekontrollene i landets kommuner har avdekket flere brudd på alkoholloven i 2008 enn i 2007. Likevel er det færre utesteder som får inndratt skjenkebevillingen sin.

Mer...

Vold og helgefyll
[26.11.2009 Redaksjonen]
Helgefylla står bak 7 av 10 voldsdommer i Stavanger tingrett. De fleste episodene har utspilt seg i helgene i sentrum.

Mer...

Trafikk og rus
[24.11.2009 Redaksjonen]
Ved omlag en tredel av alle ulykkene på norske veier i fjor er kjøring i ruspåvirket tilstand en medvirkende årsak.

Mer...

Mindre uro i klasserommet
[18.11.2009 Redaksjonen]
I en ny undersøkelse fra Atferdssenteret er noe av konklusjonen at lærerne har fått tilbake noe av autoriteten i klasserommene de siste årene.

Mer...

Cannabisbruk og villet egenskading
[10.11.2009 Redaksjonen]
I en artikkel i Archives of Suicide Research skriver Ingeborg Rossow, Keith Hawton og Mette Ystgaard at ungdom som røyker hasj eller marihuana har større risiko for villet egenskading. Om dette er et resultat av cannabisbruk eller om det er fordi ungdom som bruker cannabis er mer problembelastet enn ungdom generelt, kan man ikke si sikkert.

Mer...

Usikkerhet om overdosetall for Norge
[06.11.2009 Redaksjonen]
I mediene hevdes det ofte at Norge har et særlig høyt antall dødsfall knyttet til bruk av illegale rusmidler. Å fa eksakte og riktige tall over overdosedødsfall er imidlertid komplisert.

Mer...

Narkotikasituasjonen i Europa
[05.11.2009 Redaksjonen]
Den årlige rapporten om narkotikasituasjon i Europa viser at internett blir en stadig viktigere markedsplass for psykoaktive stoffer. Metamfetamin er på frammarsj, mens cannabis blir mindre populært.

Mer...

En av tre mener gravide kan drikke alkohol
[28.10.2009 Redaksjonen]
Hele 34 prosent av de spurte mente at gravide kan drikke ett glass øl eller vin til middagen, viser ny undersøkelse gjennomført på oppdrag av Helsedirektoratet. Nå vil Helsedirektoratet nå flere med informasjon om et alkoholfritt svangerskap.

Mer...

Natteliv og vold
[27.10.2009 Redaksjonen]
Det er utgitt en ny bok - "Nightlife and crime" med norsk bidrag fra Bergensklinikkene.

Mer...

Alkohol forårsaker flest rusproblemer blant unge
[26.10.2009 Redaksjonen]
Ungdom flest trives og har en trygg oppvekst som beskytter dem mot misbruk av rusmidler. Alkohol forårsaker flest rusproblemer blant unge, sier Hilde Pape, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Mer...

Ettervern for barnevernsbarn
[20.10.2009 Redaksjonen]
Ettervern øker sjansene for et bedre liv, men selv om stadig flere får tilbud om ettervern er det fremdeles ganske få som får et slikt tilbud viser en ny undersøkelse fra NOVA.

Mer...

Fritidsklubber og rusforebyggende arbeid
[19.10.2009 Redaksjonen]
En ny rapport fra NOVA viser at arbeidet med Yo-Pro har vært til vesentlig nytte i prosesser som norske ungdomsklubber historisk sett har ansett som verdifulle i form av kvalifisering, tillitsbygging, rusforebygging, utvikling av innsikt og samarbeidsevner, og samarbeid med eksterne instanser.

Mer...

Tilskudd til rusforebyggende arbeid
[16.10.2009 Redaksjonen]
Helsedirektoratet forvalter aktivitetstilskudd til frivillige rusforebyggende tiltak for 2010, og søknadsfristen for tilskudd er 1 desember.

Mer...

Forebygger Olweus program mot mobbing rusmisbruk?
[13.10.2009 Redaksjonen]
Olweus program mot mobbing har vist effekt i forhold til reduksjon av mobbing. En ny studie viser at programmet også kan forebygge eller utsette rusmisbruk blant ungdomsskoleelever. Programmet reduserer imidlertid ikke drikking av alkohol generelt.

Mer...

Popularitet i skolen og senere sykdommer
[01.10.2009 Redaksjonen]
De som var populære på skolen som barn, rammes sjeldnere av sykdom i voksen alder, viser en studie foretatt ved Universitetet i Stockholm.

Mer...

Arbeidsliv og alkoholbruk
[30.09.2009 Redaksjonen]
En ny undersøkelse om arbeidsliv og rusmidler viser at svært mange kvinner føler seg ubekvemme med drikkepresset i et mannsdominert jobbmiljø, - og føler de må henge med i forhold til menns alkoholvaner for ikke å falle av karrierestigen..

Mer...

Foreslår innskrenking av skjenketider
[25.09.2009 Redaksjonen]
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i alkohollovgivningen der maksimaltid for skjenking innskrenkes med en time.

Mer...

Ny evaluering av sprøyterommet i Oslo
[17.09.2009 Redaksjonen]
Bedre kapasitet, flere brukere og økt trivsel for både ansatte og brukere av sprøyterommet i nye lokaler, er noen av resultatene som kommer frem i en ny evaluering fra SIRUS.

Mer...

1 2 3 4 > »
2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.