There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e2238x
(Skriv inn koden over.)

2008

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forlengede skjenketider gir økt vold
[18.12.2008 Redaksjonen]
Ifølge Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser internasjonal forskning at forlengede skjenketider fører til mer vold.

Mer...

Bør heroin deles ut til tunge narkomane?
[12.12.2008 Redaksjonen]
Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen vil ha en debatt om statlig utdeling av heroin til tunge rusmisbrukere. Til media har han uttalt at han vanskelig for å se hvilke andre løsninger som kan være gode for denne gruppen. Han er opptatt av hvordan misbrukernes livssituasjon kan bli verdigere enn i dag.

Mer...

Ungdom drikker mindre i Bergen
[09.12.2008 Redaksjonen]
En rapport fra Bergensklinikkene om ungdoms bruk av rusmidler, viser at ungdom i Bergen drikker og ruser seg langt mindre enn for ni år siden.

Mer...

Karmøy fikk Ungdommens forebyggingspris
[08.12.2008 Redaksjonen]
Karmøy kommune fikk idag tildelt den nyopprettede Ungdommens forebyggingspris. Det var Ungdomsrådet i Karmøy som nominerte kommunen til prisen, - og de fikk prisen for sitt fokus på å involvere barn og unge i utformingen og gjennomføringen av rusforebyggende arbeid.

Mer...

Mer mobbing i skolen
[04.12.2008 Redaksjonen]
Over 10 000 flere elever blir mobbet i skolen idag enn for fire år siden. Forsker Erling Roland som har gjennomført studien mener at mindre oppmerksomhet om mobbing er en av årsakene til økningen.

Mer...

Gateway
[01.12.2008 Redaksjonen]
Nyere forskning bekrefter hypotesen om at bruk av cannabis øker risikoen for eksperimentering og bruk av tyngre illegale rusmidler.

Mer...

Ønsker ikke snus som røykeslutt produkt
[27.11.2008 Redaksjonen]
I et prinsipp notat utarbeidet av de fem helsedirektørene i Norden går det klart frem at snus ikke bør benyttes som røykesluttprodukt. De mener at snus ikke redder liv, - bare tobakksindustrien.

Mer...

Like mange med spilleproblemer
[20.11.2008 Redaksjonen]
En undersøkelse fra SINTEF viser at spilleproblemer er like utbredt i dag som det var før gevinstautomatene ble fjernet. 29 000 personer har ifølge undersøkelsen problemer med pengespill.

Mer...

Sammenheng mellom kreft og alkohol
[19.11.2008 Redaksjonen]
I en nylig avlagt doktorgrad viser Tonje Braaten at det er en klar sammenheng mellom kreft og utdanning. Lavt utdannede kvinner får oftere kreft enn høyt utdannede, mens høyt utdannede kvinner har større risiko for å få brystkreft.

Mer...

Avkriminalisering av cannabis?
[17.11.2008 Redaksjonen]
Riksadvokaten har tatt til orde for at debatten om avkriminalisering av cannabis må på dagsorden. I en kronikk på forskning.no taes det til orde for at debatten foregår, - men at sentrale personer i styrende organer ikke deltar.

Mer...

En mer liberal alkoholpolitikk
[10.11.2008 Redaksjonen]
SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) har undersøkt kommunes forvaltning av alkoholloven. Den viser at kommunene sett under ett fører en stadig mer liberal skjenkepolitikk, og i liten grad benytter seg av mulighetene til å å føre en restriktiv alkoholpolitikk.

Mer...

Trenger mer kunnskap om behandling av dobbeltdiagnose
[07.11.2008 Redaksjonen]
I en ny rapport fra Kunnskapssenteret er en av hovedkonklusjonene at effekten av psykososiale behandlingstiltak for personer med både rusproblemer og psykiske lidelser er dårlig dokumentert.

Mer...

Nye tall om bruk av narkotika i Europa
[06.11.2008 Redaksjonen]
SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) skriver på sine nettsider at nye data fra EMCDDA viser at bruk heroin i Europa er på vei opp. Kokainbruk vokser også, mens bruk av amfetamin og ecstasy er stabil.

Mer...

Samlivsbrudd, bruk av rusmidler og selvmord
[30.10.2008 Redaksjonen]
En ny doktoravhandling viser sammenheng mellom samlivsbrudd og selvmord, og det ser ut til at brudd i parforhold er en viktigere selvmordsårsak enn tidligere antatt.

Mer...

Forslag til endringer av barnevernlover
[24.10.2008 Redaksjonen]
Barne- og likestillingsminister forslag til endring av barnevernloven tilsier en endring som setter hensynet til barnas rettigheter foran foreldrenes rettigheter.

Mer...

Effektiv behandlingsmodell - PMTO
[23.10.2008 Redaksjonen]
Atferdssenteret har gjennomført en behandlingseffektstudie av PMTO, - denne indikerte at PMTO generelt var en effektiv behandlingsmetode for norske familier med barn som har alvorlige atferdsproblemer.

Mer...

Jenter røyker mer enn gutter
[17.10.2008 Redaksjonen]
Så mange som hver tredje jente og hver fjerde gutt røyker av og til eller daglig. Det viser en ny undersøkelse fra Folkehelsa.

Mer...

Ny rapport om rusbehandling i Norge
[15.10.2008 Redaksjonen]
Rusbehandling utgjør en betydelig del av ressursene innenfor spesialisthelsetjenesten, - nær 30 prosent av døgnbehandling innenfor spesialisthelsetjenesten gis innenfor rus og psykisk helsevern for voksne.

Mer...

Akuttplasseringer i barnevernet
[13.10.2008 Redaksjonen]
Direktør for barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Ann- Marit Sæbønes mener det er for mange akuttplasseringer i barnevernet.

Mer...

Styrking av rusfeltet - Statsbudsjettet 2009
[08.10.2008 Redaksjonen]
2009 er det andre året for den 3-årige nasjonale opptrappingsplanen innen rusfeltet. 300 millioner øremerkede kroner bevilges rusfeltet i 2009– en dobling sammenliknet med 2008.

Mer...

Bingo-inntekter og frivillige organisasjoner
[06.10.2008 Redaksjonen]
Flere frivillige organisasjoner innen rusfeltet mottar tilskudd basert på bingo automater og bingo. Flere av organisasjonene mener dette ikke er problematisk, mens andre ønsker å reservere seg fra å motta midler inndrevet fra automater.

Mer...

Mindre kriminalitet og tryggere samfunn
[29.09.2008 Redaksjonen]
Fire statsråder var med på lanseringen av Stortingsmeldingen "Straff som virker". Justisministeren mener den nye kriminalmeldingen bærer i seg de beste humanistiske og sosialdemokratiske tradisjoner.

Mer...

Engasjerende og langsiktig rusforebyggende arbeid i Sverige
[23.09.2008 Redaksjonen]
I ett svensk utviklingsprosjekt med seks forsøkskommuner viser evalueringsrapporten at arbeide mot alkohol og narkotika ga stort engasjement og forutsetninger for langsiktig arbeid, - men effektene på konsum og skader var små under prosjektperioden.

Mer...

Økning i barnevernssaker
[19.09.2008 Redaksjonen]
11 700 nye barn fikk hjelp av barnevernet i 2007. Dette er en økning på 13 prosent sammenliknet med 2006 viser statistikk fra SSB.

Mer...

Arbeidsliv, psykisk helse og rus
[16.09.2008 Redaksjonen]
Ny rapport viser at det finnes lite kunnskap om omfanget og karakteren av arbeidsrelatert bruk av illegale rusmidler og/eller medikamenter i Norge.

Mer...

1 2 3 4 > »
2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.