There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6571s1
(Skriv inn koden over.)

2006

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotball uten ølreklame?
[22.02.2011 Redaksjonen]
Bryggerieme ser nytte i fotball-VM, der reklame for øl når et stort publikum. En internasjonal kampanje setter nå søkelyset på koblingen mellom alkoholindustrien og idretten.

Mer...

Stabilt narkotikabruk
[22.02.2011 Redaksjonen]
Den siste Føre Var-rapporten fra Bergen viser at det er ikke er store endringer i bruk av rusmidler. Alkoholbruken øker svakt, mens bruk og tilgjengelighet av de fleste illegale rusmidler er stabil.

Mer...

Behandling av ADHD
[22.02.2011 Redaksjonen]
Norge ligger i verdenstoppen i ADHD-medisinering, og nå har Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en veileder for diagnostisering og behandling av ADHD.

Mer...

Litt færre røykere
[21.02.2011 Redaksjonen]
25 prosent av den voksne befolkning i Norge røyker daglig. Det er en prosent færre enn i 2004.

Mer...

Øl nødvendig for håndball-EM?
[21.02.2011 Redaksjonen]
Norge skal arrangere håndball-EM i 2008, og nå har debatten om alkohol-servering under arrangementet startet.

Mer...

Misbrukende foreldre - hva med barna?
[21.02.2011 Redaksjonen]
Foreldres rusmisbruk gir økt risiko for problemer hos barn. Barn kan likevel beskyttes av andre forhold i familien, og hjelpeapparatet kan bli flinkere til å følge opp disse barna.

Mer...

Kjøper narkotika på skolen
[21.02.2011 Redaksjonen]
Ungdom oppgir skolen som et sentralt sted å kjøpe narkotika, selv om det mest vanlige er å kjøpe stoff hjemme hos selger.

Mer...

Midler til skoleutvikling
[21.02.2011 Redaksjonen]
Utdannings- og forskningsdepartementet har bevilget 100 millioner kroner over 4 år til et program for skoleutvikling. Programmet skal sette flere skoler i stand til å skape bedre læringsmiljø og gi faglig og sosial utvikling for elevene.

Mer...

Alkoholloven krever internkontroll
[21.02.2011 Redaksjonen]
Fra 1.1.06 er det nye krav om internkontroll for salgs- og skjenkesteder. Til hjelp i dette arbeidet har Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en veileder.

Mer...

Unge har erfaring med høy fart og rus
[21.02.2011 Redaksjonen]
12 prosent av 10.klassingene i Vest-Agder har vært passasjer i en bil der de visste at sjåføren var ruspåvirket.

Mer...

Passiv av hasj
[21.02.2011 Redaksjonen]
Cannabis kan utløse psykose hos individer som er sårbare, men den mest vanlige effekten etter noe tids bruk er passivitet og redusert tankemessig kapasitet.

Mer...

Billig sprit gir flere problemer
[21.02.2011 Redaksjonen]
Finland satte ned alkoholavgiftene og fikk et kraftig hopp i antall dødsfall relatert til alkohol.

Mer...

Ungdom mestrer livet
[21.02.2011 Redaksjonen]
Den store Ung i Norge-undersøkelsen viser at ungdom i stor grad har et godt forhold til hjemmet og skolen. Det gir et godt utgangspunkt for å mestre livet.

Mer...

Rusmidler i Norge 2005
[21.02.2011 Redaksjonen]
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har nå publisert siste års oppsummering av statistiske oppgaver om alkohol og andre rusmidler.

Mer...

Tilbud til unge med psykisk syke foreldre
[21.02.2011 Redaksjonen]
Det er nå åpnet et snakkerom på Internett for ungdom i alderen 15 - 18 år som har psykisk syke foreldre.

Mer...

Mindre mobbing med Zero
[22.02.2006 Redaksjonen]
Skoler som har deltatt i mobbeprogrammet Zero klarer å holde mobbetallene nede også etter at programperioden er over.

Mer...

Rusmidler i Norge 2006
[22.02.2006 Redaksjonen]
SIRUS gir årlig ut et hefte med fersk rusmiddelstatistikk. Rusmidler i Norge 2006 er det 18. hefte i en serie av årlige utgivelser.

Mer...

Klara klok og Ung Helse i ny drakt
[22.02.2006 Redaksjonen]
Både Klara klok og Ung Helse fremstår i ny drakt, - med nytt design og lay out. De veletablerte nettjenestene har søkt å gjøre tjenesten mer brukervennlig for de mange unge brukerne over hele landet og for de som administrerer sidene.

Mer...

Virksom metode i barnevernet
[22.02.2006 Redaksjonen]
NOVA har sammen med Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge gjennomført en evaluering av Familieråd som metode i barnevernet.

Mer...

Gatekapital - hasjsalg ved Akerselva
[22.02.2006 Redaksjonen]
Willy Pedersen, - professor ved Universitetet i Oslo og stipendiat Sveinung Sandberg ved Universitetet i Bergen gir i disse dager ut boken "Gatekapital".

Mer...

EUs narkotikarapport 2006
[22.02.2006 Redaksjonen]
Årets rapport fokuserer blant annet på at narkotika blir stadig billigere, og at unge mennesker som deltar på festivaler i større grad prøver narkotika enn annen ungdom.

Mer...

Drikkevaner hindrer integrering
[22.02.2006 Redaksjonen]
Innvandrerungdom faller lett utenfor når norske ungdommer begynner å eksperimentere med alkohol og festing.

Mer...

Tips for lokal alkoholpolitikk
[22.02.2006 Redaksjonen]
Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan, har laget et hefte som gir bakgrunn og ideer for en lokal alkoholpolitikk.

Mer...

Mobbing i fritidsmiljøer
[22.02.2006 Redaksjonen]
Mobbing skjer på flere arenaer, men har til nå vært mest fokusert på i skolen. Nå har Barne- og likestillingsdepartementet utgitt en håndbok for å stoppe mobbing i fritidsmiljøene.

Mer...

Foreldre er gode forebyggere
[22.02.2006 Redaksjonen]
Alkohol og narkotika er det mange foreldre er aller mest engstelige for når barna deres trer inn i ungdomstiden. Men foreldre har forutsetning for å være de beste forebyggerne.

Mer...

1 2 3 4 > »
2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.