There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: n705p8
(Skriv inn koden over.)

2005

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mindre rus og bedre livskvalitet hos unge i USA
[23.02.2011 Redaksjonen]
I USA har barn og ungdoms velvære og trivsel bedret seg dramatisk de siste årene. Årsaken er blant annet at risikoatferd som røyking, drikking og bruk av narkotika går ned.

Mer...

Kurs i barneoppdragelse (7.1.05)
[22.02.2006 Redaksjonen]
I Tromsø kan foreldre nå få gratis kurs i barneoppdragelse. Her skal man lære enkle teknikker for å unngå at barn utvikler problematferd.

Mer...

Ruspåvirking og kjøring
[23.02.2005 Redaksjonen]
Mange ulykker i trafikken skyldes at førerne er påvirket av rusmidler. Nå vil flere departement ha nye regler for ruspåvirkning av andre stoffer enn alkohol.

Mer...

Større omsetning av alkohol
[23.02.2005 Redaksjonen]
Nordmenn drikker stadig mer alkohol. Særlig øker forbruket av vin, viser fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Mer...

Foreldre kan påvirke ungdom
[23.02.2005 Redaksjonen]
96 prosent av foreldrene tror at de kan påvirke sine barns alkoholvaner.

Mer...

Mindre narkotika i byene
[23.02.2005 Redaksjonen]
Føre Var-rapportene fra Bergen og Drammen melder om relativt stabilt rusmiddelbruk.

Mer...

Barn med psykisk syke foreldre
[23.02.2005 Redaksjonen]
Barn med foreldre med psykiske plager og rusproblemer bør fanges opp av hjelpeapparatet. Men det mangler ruiner og tiltak på dette området, påpeker en ny rapport.

Mer...

Stadig flere skjenkebevillinger
[23.02.2005 Redaksjonen]
Antall salgs- og skjenkebevillinger i norske kommuner øker for hvert år.

Mer...

Barn med psykisk syke foreldre
[23.02.2005 Redaksjonen]
Barn med foreldre med psykiske plager og rusproblemer bør fanges opp av hjelpeapparatet. Men det mangler ruiner og tiltak på dette området, påpeker en ny rapport.

Mer...

Billigere heroin gir økt bruk
[23.02.2005 Redaksjonen]
Prisen på heroin har falt med 70 prosent siden 1993. Det har ført til økt forbruk og mange tunge narkotikamisbrukere. Positivt er det likevel at det er få unge heroinbrukere i miljøet.

Mer...

Narkotikasituasjonen i Europa 2005
[23.02.2005 Redaksjonen]
EUs narkotikabyrå har nå kommet med sin årsrapport. Her påpekes det at kokainbruk er et økende problem.

Mer...

Hasjbruk og veien videre
[23.02.2005 Redaksjonen]
Det har vært reist tvil om hasjbruk faktisk gir større sannsynlighet for å bruke andre narkotiske stoffer. Et doktorgradsarbeid konkluderer nå med at det er all grunn til å ta denne hypotesen på alvor.

Mer...

Ny behandlingsmodell for ungdom
[23.02.2005 Redaksjonen]
Ungdom med store atferdsvansker har nå fått et nytt behandlingstilbud. Tilbudet baserer seg på nyere forskning om årsaksfaktorer til atferdsvansker.

Mer...

Snakk med barna om alkohol
[23.02.2005 Redaksjonen]
Det er fint at foreldre er måteholdne med bruk av alkohol. Det er likevel nødvendig at de snakker med ungdommene sine om alkohol.

Mer...

Høy tobakksavgift er bra
[23.02.2005 Redaksjonen]
Et høyt prisnivå på tobakk er å betrakte som sosialt utjevnende og et av de viktigste helsepolitiske virkemidler som staten har.

Mer...

Virker forebygging?
[23.02.2005 Redaksjonen]
Det er behov for en kraftigere og mer målrettet forebyggende innsats i kommunene, mener professor Terje Ogden.

Mer...

Jenter stjeler alkohol hjemme
[23.02.2005 Redaksjonen]
Jenter stjeler alkohol hjemme i større grad enn guttene.

Mer...

Bra med alkohol i jobbsammenheng?
[23.02.2005 Redaksjonen]
Få bedrifter har regler laget en rusmiddelpolitikk, og mange bedrifter mener at alkoholservering på jobbarrangementer er positivt.

Mer...

Ungdom får kjøpe alkohol
[23.02.2005 Redaksjonen]
En undersøkelse viser at 1/3 av ungdom under 18 år får kjøpe alkohol både på utesteder og i butikker.

Mer...

Sett grenser for ungdom
[23.02.2005 Redaksjonen]
Regjeringens alkoholkampanje er i år rettet mot foreldre, der det blant annet er klare råd for hvilke grenser foreldrene bør sette.

Mer...

Forebygging er et kommunalt ansvar
[23.02.2005 Redaksjonen]
Forebyggende arbeid for barn og unge og deres familier er først og fremst et kommunal ansvar. Det påpeker Barne- og familiedepartementet i et nytt rundskriv.

Mer...

Hvordan hjelpe de stille barna
[23.02.2005 Redaksjonen]
Rapporten Barn i Norge 2005 tar opp problemer og hjelpemuligheter for de tause barna.

Mer...

Skal hindre salg av tobakk til barn
[23.02.2005 Redaksjonen]
Regjeringen fremmer nå forslag om strengere regler for å hindre salg av tobakk til personer under 18 år.

Mer...

Tall for rusbehandling
[23.02.2005 Redaksjonen]
Klienkartleggingssystemet i Norge viser at det var 25 000 innleggelser for behandling av rusproblemer i 2004.

Mer...

Ingen alkoholreklame i idretten
[23.02.2005 Redaksjonen]
Reklame for alkohol er forbudt. Det gjelder også reklame for merkenavn som assosieres med alkohol.

Mer...

1 2 3 4 5 > »
2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.