There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5an51w
(Skriv inn koden over.)

2004

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mer øl og mindre rusbrus
[07.03.2004 Redaksjonen]
Alkoholstatistikken fra årets 9 første måneder viser at det omsettes mer øl, vin og brennevin enn året før. Samtidig går forbruket av rusbrus noe ned.

Mer...

Stabile rustrender i norske storbyer
[07.03.2004 Redaksjonen]
Rustrendene i Oslo og Bergen har blitt fulgt over tid, og en ser at det er få store endringer. I Oslo er en nå mest bekymret for jentenes rusbruk.

Mer...

Hvordan involvere alle foreldre i rusforebygging
[07.03.2004 Redaksjonen]
Foreldre tillegges stor betydning når det gjelder rusforebygging. Det er derfor et problem at noen foreldre vegrer seg for å delta på opplæring om ungdom og rusmidler. En engelsk undersøkelse har sett på hva som kan gjøres for å nå flere foreldre.

Mer...

Rusmidler i Norge 2004
[07.03.2004 Redaksjonen]
Rusmidler i Norge 2004 – en kort presentasjon av noen resultater - av redaksjonen www.forebygging.no

Mer...

Økning i alkoholforgiftning blant unge kvinner
[07.03.2004 Redaksjonen]
På fire år har antallet sykehusinnleggelser på grunn av alkoholforgiftning økt kraftig. Det er særlig unge kvinner og eldre menn som nå sendes til pumping på sykehusene.

Mer...

Stabile rustrender i Bergen
[07.03.2004 Redaksjonen]
En ny Føre Var-rapport fra Bergen foreligger nå. Etter å ha fulgt utviklingen i over to år ser man ingen store endringer i forhold til tilgjengelighet og bruk av alkohol og narkotiske stoffer.

Mer...

Tobakkssalget går ned
[07.03.2004 Redaksjonen]
Salget av tobakk har gått ned med 11 prosent fra september til oktober. Forskere tror at nedgangen skyldes at mange røyker mindre på grunn av røykeloven.

Mer...

Kontroversielt med alkoholkampanje i Frankrike
[07.03.2004 Redaksjonen]
Helsemyndighetene i Frankrike har i større grad rettet fokus mot totalkonsumet i befolkningen og ikke bare mot problemdrikkerne. Vinprodusentene liker ikke denne endringen og har nå gått til retten for å stoppe en alkoholkampanje.

Mer...

Extra-kroner til forebygging
[07.03.2004 Redaksjonen]
Overskuddet fra TV-spillet Extra fordeles til frivillige organisasjoner som driver med forebygging, rehabilitering og forskning i forhold til helse. I år er 205 millioner kroner fordelt.

Mer...

Årsrapport 2004 om narkotikasituasjonen i EU og Norge
[07.03.2004 Redaksjonen]
Ny rapport fra SIRUS

Mer...

Endringer i verdens narkotikaproduksjon
[07.03.2004 Redaksjonen]
Narkotikaproduksjonen i verden går ned, med unntatt av Afghanistan. Her har opiumdyrkingen økt med over 60 prosent på ett år. Mye av dette eksporteres som heroin til Europa.

Mer...

Bør ungdommer lære å drikke?
[07.03.2004 Redaksjonen]
Professor Fanny Duckert hevdet i beste TV-sendetid at foreldre kan lære trettenåringer å drikke riktig. Det finnes ikke forskning som kan underbygge en slik uttalelse, mener professor Willy Pedersen.

Mer...

Bekymret for ungdom? Gjør noe!
[07.03.2004 Redaksjonen]
Rusmiddeletaten i Oslo kommune setter nå søkelyset på barn/unge som er i risikosonen for å utvikle alvorlig rusmisbruk. På en egen nettside kan medborgere få råd om hva de kan gjøre når de er bekymret for en ungdom.

Mer...

Alkohol øker abortrisikoen
[07.03.2004 Redaksjonen]
Høyt alkoholinntak i tiden rundt befruktning kan gi større risiko for spontanabort.

Mer...

Helsefremmende arbeid som eget studium
[07.03.2004 Redaksjonen]
Høgskolen i Vestfold tilbyr nå et mastergradsstudium i helsefremmende arbeid. Studiet er i hovedsak beregnet på fagpersonell som allerede arbeider med helsefremmende og forebyggende arbeid.

Mer...

Tiltak for bekymringsbarn
[07.03.2004 Redaksjonen]
En kartlegging i grunnskolen i Ålesund kommune viser at lærerne er bekymret for mange elever, blant annet i forhold til framtidige rus og voldsproblemer.

Mer...

Internasjonale erfaringer med sprøyterom
[07.03.2004 Redaksjonen]
Er det klokt å opprette sprøyterom? Erfaringer fra andre land viser at det er flere mål med å opprette sprøyterom, og noen av disse kan nås.

Mer...

Majoritetsmisforståelse blant ungdom
[07.03.2004 Redaksjonen]
I en artikkel i Tidsskrift for ungdomsforskning nr. 2-2004 viser S. Fekjær og H. Pape at ungdom overvurderte sine jevnaldrendes erfaringer og bruk av illegale rusmidler. Dette betyr at mange ungdommer tror at jevnaldrende har prøvd ut eller brukt illegale rusmidler i større omfang enn det som faktisk er tilfelle.

Mer...

Handlingsplaner godkjent
[07.03.2004 Redaksjonen]

Mer...

Studenter drikker mye
[07.03.2004 Redaksjonen]
Både en norsk og en svensk undersøkelse viser at studenter har et svært høyt alkoholforbruk.

Mer...

Handlingsplaner godkjent
[07.03.2004 Redaksjonen]

Mer...

Mindre beruselse hos ungdom med strenge foreldre
[07.03.2004 Redaksjonen]
Flere undersøkelser viser at tydelige foreldre fører til mindre rusbruk blant de unge. Ungdom trenger foreldre som setter klare grenser og som bryr seg om når barna skal være hjemme og hvem de er sammen med.

Mer...

Regionprosjektet godt i gang
[07.03.2004 Redaksjonen]
Sosial- og helsedirektoratet har godkjent handlingsplanene til alle kommunene som deltar i Regionprosjektet. Nå iverksettes de konkrete tiltakene som kommunene har vedtatt å gjennomføre.

Mer...

Ny alkoholkampanje: Alvorlig talt
[06.03.2004 Redaksjonen]
Sosial- og helsedirektoratet har satt i gang en stor mediekampanje i forhold til alkoholbruk. Hovedmålgruppen for kampanjen er foreldre, og budskapet er: Sett grenser!

Mer...

Nordisk enighet om alkoholpolitikk
[02.03.2004 Redaksjonen]
De nordiske sosialministrene har blitt enige om å jobbe for en kraftig økning av alkoholavgiftene og strengere innførselskvoter.

Mer...

1 2 3 4 5 > »
2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.