There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 87qt26
(Skriv inn koden over.)

2002

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Europanytt - rus og folkehelse
[22.03.2003 Redaksjonen]
Anders Ulstein v/Brusselkontoret underlagt Rusfeltets samarbeidsorgan (paraply for organsasjoner som arbeider for en ansvarlig og solidarisk alkohol- og narkotikapolitikk), gir med jevne mellomrom ut en oversikt over aktuelle nyheter innenfor området rus og folkehelse i Europa. Forebygging.no vil videreformidle relevante nyheter som tilsendes redaksjonen fra Ulstein.

Mer...

Metoder for å forebygge alkoholskader
[23.03.2002 Redaksjonen]
Statens folkhälsoinstitut i Sverige har utgitt et sammendrag av boken "Den svenska supen i det nya Europa". Publikasjonen fokuserer på forebyggende program som virker.

Mer...

Socialstyrelsen i Sverige fordeler 25 millioner.
[23.03.2002 Redaksjonen]
Tilskuddet fordeles til frivillige organisasjoner som arbeider med narkotikaforebygging

Mer...

RUStelefon for ungdom og foreldre
[23.03.2002 Redaksjonen]
RUStelefonen som er et nasjonalt tilbud til foreldre og ungdom som ønsker informasjon om rus og rusmisbruk, ble offisielt åpnet 6. desember.

Mer...

Ny bok om alkoholpolitikk i Norden
[23.03.2002 Redaksjonen]
NORDISKA NÄMNDEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING har utgitt denne boken: "The Effects of Nordic Alcohol Policies" med følgende undertittel: "What happens to drinking and harm when alcohol controls change"

Mer...

Snusing og helseeffekt
[23.03.2002 Redaksjonen]
Årlig legges 400 tonn snus under norske lepper

Mer...

Sammenhengen mellom alkoholavgift og helseskader
[23.03.2002 Redaksjonen]
Notatet med tittelen ”Sammenhengen mellom alkoholavgift og helseskader”er utarbeidet av Vin- og brennevinsimportørenes forening. Følgebrevet har overskriften ”Til norske politikere” og er datert 23. oktober 2002. Notatet inneholder sterk kritikk av SIRUS-rapport nr 1/2001 Om sentrale deler av norsk alkoholpolitikk.

Mer...

Norske alkoholavgifter redder liv
[23.03.2002 Redaksjonen]
Sammenhengen mellom avgifter, konsum og skader er den del av alkoholpolitikken som er mest grundig studert skriver divisjonsdirektør Gunn-Elin Aa Bjørneboe og avdelingsdirektør Mari Trommald i Sosial- og helsedirektoratet i en kronikk i VG mandag 25. november.

Mer...

Fokus på narkotika nr.6
[23.03.2002 Redaksjonen]
EMCDDA har nylig publisert en ny policy orientering: Rekreasjonsbruk av narkotika-en hovedutfordring for EU.

Mer...

Europaparlamentet har vedtatt en ny lov mot tobakksreklame.
[23.03.2002 Redaksjonen]
Produsenter vil nå bare ha lov til å reklamere i egne tobakks-magasiner. Reklame på tv, i radio og i alle andre former for trykksaker er forbudt.

Mer...

Hyppig hasjbruk øker risiko for depresjoner
[23.03.2002 Redaksjonen]
Hyppig hasjbruk øker risikoen for å utvikle depresjon og schizofreni senere i livet, viser tre nye studier.

Mer...

Nordiske ministre sier nei til legalisering
[23.03.2002 Redaksjonen]
Ministere med ansvar for bekjempelse av narkotikamisbruk sier ja til omsorg og hjelp til rusmiddelmisbrukere, og fortsatt nei til legalisering.

Mer...

Den offentlige innsatsen på alkoholområdet i Danmark
[23.03.2002 Redaksjonen]
Dette er hovedoverskriften i en rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen i Danmark

Mer...

Det er farlig å være ung og sårbar
[23.03.2002 Redaksjonen]
I en kronikk i Aftenposten gir Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, et riss av utviklingen i narkotikamisbruk blant norsk ungdom.

Mer...

Adferdsproblemer og effektive tilltak
[23.03.2002 Redaksjonen]
Mari-Anne Sørlie,forsker ved senter for klinisk psykologisk forskning, Psykologisk institutt Universitetet i Oslo presenterer i en videokronikk på forebygging .no en beskrivelse av adferdsproblemer blant barn og unge, lovende tiltak i skolen og forutsetninger for vellykket implementering.

Mer...

Politiets narkotikabekjempelse 2003-2008
[23.03.2002 Redaksjonen]
For første gang foreligger nå en samlet handlingsplan for å samordne og effektivisere politiets arbeid mot narkotika, laget av Politidirektoratet.

Mer...

Foreldrene har ansvaret.
[23.03.2002 Redaksjonen]
Foreldrene har ansvaret for at danske barn og ungdom har europarekord i alkoholforbruk er hovedkonsklusjonen i en undersøkelse som den danske Sundhedstyrelsen presenterte i forbindelse med sin årlige anti-alkoholkampanje

Mer...

Barneombudet vil stoppe rusbrusen
[23.03.2002 Redaksjonen]
Barneombudet har innkalt dagligvarebransjen og AlkoKutt til et møte for å stoppe, eller begrense salget av rusbrus i norske dagligvarebutikker når dette salget, etter planen, skal starte fra nyttår

Mer...

WHO med verdens helserapport for 2002
[23.03.2002 Redaksjonen]
Alkohol er ansvarlig for 3,2 prosent av alle dødsfall i verden – totalt ca. 1,8 millioner mennesker, viser WHOs World Health Report.

Mer...

Avgiftsreduksjon i Danmark
[23.03.2002 Redaksjonen]
Dansk Folkeparti, Konservativt folkeparti og Venstre har inngått en budsjettavtale som innebærer en betydelig avgiftsreduksjon fra oktober 2003

Mer...

Medvirkning og rusforebyggende arbeid. Idealer eller realiteter?
[23.03.2002 Redaksjonen]
I en kronikk i forebygging.no stiller Bjørn Hauger spørsmålet om arbeidsmåter basert på medvirkningsbaserte strategier noen plass i det rusforebyggende arbeidet.

Mer...

Bedre mulighet for å kontrollere forskrivningen av Rohypnol
[22.03.2002 Redaksjonen]
Helsedepartementet har i dag bedt Legemiddelverket omklassifisere legemidlene Rohypnol og Flunipam fra B-preparater til A-preparater. Dette betyr bl.a. at det vil kreves særskilt A-resept for å forskrive disse legemidlene.

Mer...

2 nye forslag sendt ut til høring
[22.03.2002 Redaksjonen]
Helsedepartementet har sendt "forslag om røykfrie serveringssteder m.v." og "salg av nikotinholdige legemidler utenom apotek" ut på høring.

Mer...

Vær aktivister
[22.03.2002 Redaksjonen]
Noe av det viktigste en forebygger kan gjøre er å være aktivist og lobbyist! Dette er forsker Hilde Papes appell til alle som driver med rusforebygging

Mer...

Media glamoriserer ecstasy
[22.03.2002 Redaksjonen]
Media bidrar til enormt mye gratis ecstasyreklame, sier Hilde Pape, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Mer...

1 2 3 4 5 > »
2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.