There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7n23iv
(Skriv inn koden over.)

2001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En av tre unge har narkovenner
[11.03.2001 Redaksjonen]
Hver tredje ungdom i alderen 15-24 år har venner med narkotikaproblemer. Det viser en fersk meningsmåling MMI har utført for Dagbladet.

Mer...

Dugnad mot rus på Røros
[11.03.2001 Redaksjonen]
- Vi må tydeliggjøre oss i rus-arbeidet og vise handling, sa sosialministeren. - Det er bra at politikerne får lufta seg litt, sier elevrådslederen, og har et vagt håp om at lufteturen vil resultere i mer enn festtaler.

Mer...

Ungdomsfyll og foreldreansvar
[11.03.2001 Redaksjonen]
Forsking viser at born som får alkohol heime, drikk meir enn dei som ikkje får det. Men mange foreldre vel å sjå bort ifrå det. Dei er meir opptekne av narkotika, jamvel om alkohol skapar langt fleire vanskar enn det narkotika gjer.

Mer...

SV-topp innrømmer dopbruk
[11.03.2001 Redaksjonen]
Den ferske stortingsrepresentanten Inga Marte Thorkildsen (SV) er lei av det hun kaller hykleriet i den norske ruspolitikken. 25-åringen innrømmer åpent at hun har brukt hasj.

Mer...

Barna ønsker "hvit" jul
[11.03.2001 Redaksjonen]
I disse dager pågår AlkoKutt sin julekampanje. I årets kampanje setter AlkoKutt fokus på at barn og ungdom trives best i situasjoner uten alkohol.

Mer...

Alkohol på timeplanen
[11.03.2001 Redaksjonen]
Barn og ungdom har stor kunnskap om rusmidler og bruk av rusmidler i egen aldersgruppe, men ingen arena for å stille spørsmål ved eller diskutere rusbruk. Ideen bak det forebyggende prosjektet ”Ungdom og alkohol” er å sette bruk av rusmidler på timeplanen. Evalueringen viser at blant ca. 1000 elever som deltok i et prosjekt om alkohol, var det ingen alkoholdebut i den perioden prosjektet pågikk (et skoleår), og 25% av de som var begynt å smake på alkohol sluttet med eksperimenteringen i prosjektperioden .

Mer...

Bredt politisk samarbeid mot rus
[11.03.2001 Redaksjonen]
Sosialminister Ingjerd Schou (H) vil ha et bredt politisk samarbeid i kampen mot narkotika. Regjeringen varsler handlingsplan mot rusproblemer.

Mer...

Videreutdanningen i rusforebyggende arbeid styrkes
[11.03.2001 Redaksjonen]
Sosialminister Guri Ingebrigtsen oppretter delstillinger ved Høgskolen i Narvik, knyttet til de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål for å styrke videreutdanningen i rusforebyggende arbeid.

Mer...

Forskerkommisjon om rusmiddelpolitikken
[11.03.2001 Redaksjonen]
Sosialminister Guri Ingebrigtsen har oppnevnt en forskerkommisjon som skal oppsummere eksisterende kunnskap på rusmiddelområdet, se på behovet for ytterligere forskning og peke på rusmiddelpolitiske dilemmaer og valgmuligheter i årene som kommer.

Mer...

Ny nettside for Rusmiddeldirektoratet
[11.03.2001 Redaksjonen]
Rusmiddeldirektoratets Internettside har fått ny design og nytt innhold. Siden vil i dagene fremover få flere bilder og nye illustrasjoner/tabeller.

Mer...

Håndbok for foreldre og lærere
[11.03.2001 Redaksjonen]
"Speilbilder" er en håndbok for foreldre og lærere om viktige tema i barns og unges oppvekst.

Mer...

Ungdom, rus og forebygging
[11.03.2001 Redaksjonen]
Willy Pedersen kommer til Levanger 6. september for å kurse ansatte i Nord-Trøndelag med oppgaver knyttet til ungdom, rus og forebygging.

Mer...

Røykeforebygging som virker
[09.03.2001 Redaksjonen]
Bare 7 prosent av de som deltar på undervisningsprogrammet VÆR røykFRI i ungdomsskolen røyker daglig, mens så mye som 13 prosent av de som ikke deltar er dagligrøykere.

Mer...

Ungdom og rusmidler, nye tall
[09.03.2001 Redaksjonen]
Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS (tidligere SIFA), foretar årlige spørreskjemaundersøkelser om bruk av rusmidler blant ungdom i alderen 15- 20 år. Resultatene fra 2001 foreligger nå.

Mer...

Avtale mellom NIF og Rusmiddeldirektoratet
[09.03.2001 Redaksjonen]
Norges Idrettsforbund (NIF) og Sosial- og helsedepartementet ved Rusmiddeldirektoratet inngår samarbeidsavtale om forebyggende arbeid overfor ungdom i lokalsamfunnene.

Mer...

Økt liberalisering - dystre konsekvenser
[09.03.2001 Redaksjonen]
Rapporten fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) (SIRUS-rapport nr 1 2001: Om sentrale deler av norsk alkoholpolitikk), behandler nyere endringer av norsk alkoholpolitikk, hvilke krefter som påvirker utviklingen og mulige fremtids-scenarier – effekter av endringer av avgiftsnivået på alkohol.

Mer...

Storsatsning mot mobbing også neste år
[09.03.2001 Redaksjonen]
Kilde: NRK og P4 Ved skolestart i høst var det oppstart for det mest omfattende tiltaket mot mobbing i den norske skolen noengang. Nå har regjeringen satt av penger til instruktøropplæringen også for neste år.

Mer...

Forebyggende aktiviteter i Rogaland
[09.03.2001 Redaksjonen]
Forebyggingsteamet ved Rogaland A-senter har prioritert de kommunene man allerede har utviklet et samarbeid med, ved tildeling av stimuleringsmidler. Teamet har i liten grad drevet aktiv markedsføring av prosjektmidler til kom-munene. På bakgrunn av skrivet til kom-munene fra Sosialdepartementet, har kompetansesenteret mottatt få søknader.

Mer...

Gruppeterapeutiske tilnærminger
[09.03.2001 Redaksjonen]
Kompetansesentret ved Nordlandsklinikken har gruppeterapeutiske tilnærminger som spesialområde fra inneværende år. Intensjonene med de ulike spesialområdene er å høyne den nasjonale kompetansen innen hvert av de tildelte områdene.

Mer...

Gravide og rus
[09.03.2001 Redaksjonen]
Borgestadklinikken har som sitt nasjonale spiss-kompetanseområde "Gra-vide rusmiddelmisbrukere og familier med barn"

Mer...

Legemiddelavhengighet
[09.03.2001 Redaksjonen]
De roper ikke høyt og støyende. De forstyrrer ikke ro og orden. Oftest sitter de alene, isolert i en pilleverden de ikke ser noen mulighet for å komme ut av.

Mer...

Bergensklinikkene forebygging
[09.03.2001 Redaksjonen]
Nå er vi godt i gang med nye kontakter og inngåelse av samarbeid med kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. I vår region har vi valgt 11- 12 kommuner/bydeler som er prioritert innenfor vår virksomhet som kompetansesenter.

Mer...

Samarbeid om yngre rusmisbrukere
[09.03.2001 Redaksjonen]
I løpet av dette året har Midt-Norsk Kom-petansesenter for rusfaget (MNK-RUS)gått gjennom både personellmessige og faglige endringer. Det er ansatt ny faglig leder, og fagstaben er økt fra fire til syv medarbeidere, fordelt på kontorene i Levanger, Trondheim og Ålesund. Tre av disse stillingene er knyttet til rusforebyggende arbeid, mens en stilling i Trondheim er knyttet til spisskompetanseområdet.

Mer...

Kvinner og rus
[09.03.2001 Redaksjonen]
Stiftelsen Bergensklinikkene har siden 1994 hatt ansvaret for «spisskompetanse kvinner og rus». I løpet av disse årene er flere viktige prosjekter blitt realisert.

Mer...

Forebygging på tvers
[09.03.2001 Redaksjonen]
Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK-RUS) har tatt utgangs-punkt i Sosial- og helsedepartementets føringer om å styrke og revitalisere det forebyggende arbeidet mot rusmiddel-bruk og misbruk, og å føre den samlede innsatsen nærmere kommunene. Et nær-mere samspill mellom kunnskaps- og in-formasjonsflyt og strategisk planlegging, skal bidra til mer målrettede tiltak og bedre utnyttelse av kompetanse og res-surser på område.

Mer...

1 2 3 > »
2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.