There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: in8770
(Skriv inn koden over.)

Nyheter

Alkoholopinioner i Norden – publikasjon fra Nordens velferdssenter
[13.01.2014 Redaksjonen]

Fire av fem nordiske land har tradisjonelt hatt en restriktiv alkoholpolitikk med statlig monopol, høye priser og reklameforbud. De siste tretti årene har det skjedd en betydelig endring i alkoholpolitikken, noe som blant annet har sin årsak i EU og andre økonomiske, politiske og sosiale spørsmål.

Mer...

Ulike faktorer påvirker motivasjonen for å si nei til å sitte på med en sjåfør med promille
[10.01.2014 Redaksjonen]

Motivasjonen til ikke å sitte på hos en sjåfør som har drukket alkohol kan særlig fremmes ved å styrke unge menns opplevelse av kontroll i situasjoner der promillekjøring forekommer. For å endre motivasjonen blant eldre passasjerer, tyder resultatene på at målrettet holdningsarbeid vil være fruktbart. Dette kommer frem i en studie av Inger Synnøve Moan ved SIRUS.

Mer...

God Rusforebygging – et temamagasin fra Helsedirektoratet
[06.01.2014 Redaksjonen]
Årlig kommer Helsedirektoratet ut med magasinet «God Rusforebygging» som distribueres til alle landets kommuner. Ønsket er at magasinet skal være til inspirasjon og hjelp i det lokale rusforebyggende arbeidet. 2013-utgaven har hovedfokus på satsingsområdene «ansvarlig alkoholhåndtering» og «tidlig intervensjon».

Mer...

Stor innsats rettet mot ungdom som står utenfor utdanning og arbeid
[03.01.2014 Redaksjonen]
De siste årene har det vært satt i gang en rekke tiltak for å redusere frafallet i den videregående skolen. Et sentralt bidrag er Ny Giv-satsingen. Den første delrapporten fra NOVAs evaluering av Oppfølgingsprosjektet er nå publisert.

Mer...

Nedgang i alkoholrelaterte dødsfall de siste årene.
[30.12.2013 Redaksjonen]
Antall alkoholdødsfall går ned, mens antallet narkotikadødsfall holder seg stabilt. Det viser 2012-tallene for rusmiddelrelaterte dødsfall, publisert av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Mer...

Foreldre oppfordres til å være i beredskap når ungdommene er ute på byen
[27.12.2013 Redaksjonen]
Jula er en tid for god mat, sosialt fellesskap og festligheter, både for ungdom og voksne. Samtidig melder politiet om mye fyll og vold i hele landet denne romjula, og dette gjelder også ungdom under 18 år. Ungdomsforeldre oppfordres til å være i en eller annen form for beredskap når ungdommene er ute på livet, både i jula og ellers i året.

Mer...

Fokus på alkoholbruk blant eldre
[23.12.2013 Redaksjonen]
Alkoholkonsumet i voksenbefolkningen i Norge øker, og økningen er størst i aldersgruppen 66- 79 år. For de fleste er alkoholinntaket så lite at det er uproblematisk. Det at en del drikker mye, relativt ofte, og kanskje i sammenheng med medikamenter er bekymringsfullt. I løpet av 2013 er det startet opp flere forskningsprosjekt, hvor målet er å få bedre kunnskap om hvordan man kan forebygge rusproblemer hos de eldre.

Mer...

Hva er sammenhengen mellom dopingbruk, bruk av narkotiske stoffer og kriminalitet?
[18.12.2013 Redaksjonen]
«Russisk rulett» er et nyhetsbrev om bruk av anabole steroider og andre prestasjonsfremmende preparater utenfor den organiserte idretten. Hovedtema i denne utgaven er sammenhengen mellom dopingbruk, bruk av narkotiske stoffer og kriminalitet.

Mer...

Sigarettpakker med nøytralt design kan redusere røyking blant ungdom
[16.12.2013 Redaksjonen]
Forskere har sett på i hvilken grad folk skiller mellom ulike pakkedesign, og hvordan dette påvirkes av nøytralisering av pakkene. Resultatene viser at sigarettpakker uten design kan redusere røyking blant ungdom.

Mer...

Unngå kjøring "dagen derpå"
[13.12.2013 Redaksjonen]
Nattens alkoholinntak setter spor i kroppen og kan være med på å gjøre deg til en dårligere sjåfør dagen derpå, selv om du teknisk sett er edru. Nedsatt reaksjonstid og konsentrasjonsevne er dårligere dagen derpå. Også dehydrering, som er svært vanlig etter høyt alkoholinntak, kan virke på reaksjonstid og konsentrasjon.

Mer...

Rapport viser sammenheng mellom skadevold, rus og uteliv
[10.12.2013 Redaksjonen]
Halvparten av voldstilfellene som ble registrert av Oslo skadelegevakt i 2012 skjedde i helgene og involverte ruspåvirkede personer. Mange av voldstilfellene skjedde på skjenkesteder, enten inne på barer og restauranter, eller som følge av bråk i køen på vei inn på utestedet eller utenfor på gaten.

Mer...

Tvillingforskning viser at hasjmisbruk er svært arvelig
[05.12.2013 Redaksjonen]
Ingen vet på forhånd om de er arvelig disponert eller ei. Man må bruke for å bli misbruker. Bruken vil trigge misbruket hos dem som er genetisk disponert og denne sårbarheten er mye sterkere enn vi tidligere antok, sier forsker Eivind Ystrøm.

Mer...

Pisaundersøkelsen viser at mange norske elever sliter med å lære seg naturfag og matematikk.
[04.12.2013 Redaksjonen]
PISA-undersøkelsen er OECD sin test i 2012 av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen viser ikke et helhetlig bilde på hva som er bra og mindre bra i norsk skole, men sier noe om det den måler. Mestring av skolen er en av de viktigste forebyggende faktorer for et godt liv. Derfor er dette resultater som en bør ta alvorlig.

Mer...

En av fem psykisk syke unge har blitt mobbet
[02.12.2013 Redaksjonen]
En ny norsk studie viser en sammenheng mellom mobbing og psykisk sykdom blant unge. Hanne Hoff Hansen og Cecilie Edh Hasselgård går siste året på medisinstudiet, og er hovedforfatterne bak en ny studie som viser en sammenheng mellom mobbing og psykisk sykdom blant unge.

Mer...

Blått og kaldt
[27.11.2013 Redaksjonen]
Arne Klyve skriver i en kronikk i Tidsskrift for den norske legeforening at vi går mot et blått og kaldt samfunn.

Mer...

Nytt Rusfag om pårørende
[25.11.2013 Redaksjonen]
Pårørende i rusfeltet er tema i høstens temautgave av Rusfag. Her kan du lese om hvilke utfordringer og belastninger pårørende har og hvordan de kan få hensiktsmessig hjelp.

Mer...

Ny bok: Ungdom, rus og marginalisering
[21.11.2013 Redaksjonen]
Mens voksenbefolkningen i Norge drikker mer og mer, har de unges rusbruk gått ned i løpet av de siste 15 årene. Hva har skjedd med ungdomskulturene? Hvordan har oppvekstsituasjonen forandret seg? Hva har skjedd med voksenrollen i det moderne samfunnet? Dette er noen av spørsmålene Tormod Øia belyser i boka «Ungdom, rus og marginalisering».

Mer...

«Åpenbart påvirket» - ny kampanje fra Helsedirektoratet
[19.11.2013 Redaksjonen]
Alkoholkampanjen er først og fremst rettet mot de under 35 år som går på byen, og setter fokus på at en selv ofte er den siste som ser hvor mye man faktisk har drukket. Kampanjefilmene spiller på hvor grensen går for å være åpenbart påvirket, en grense som gjør at man nektes alkoholservering eller adgang til utesteder.

Mer...

Snakkomrus.no – nyttig ressurs for samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler
[15.11.2013 Redaksjonen]
På nettstedet www.snakkomrus.no kan du finne elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell som kan gjøre deg til en bedre rådgiver i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler.

Mer...

Mer alkoholbruk blant gravide med angst og depresjon
[13.11.2013 Redaksjonen]
Kvinner med tendens til å oppleve hyppige og negative følelser som stress, angst og depresjon har økt risiko for å drikke alkohol under graviditeten. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Mer...

Ungdom får sprit levert på døra
[11.11.2013 Redaksjonen]
Egne sprittaxier sørger for å levere smuglet sprit hjem til norsk ungdom. Sprittaxiene er biler som kjøres av personer fra østeuropeiske land. De leverer etter å ha blitt oppringt for avtale om tid og møtested.

Mer...

Forbereder serveringssteder på julebordsesongen
[08.11.2013 Redaksjonen]
Næringsetaten i Oslo vil tilby byens serveringssteder veiledning i alkoholloven, med særskilt fokus på julebordsesongen. Ønsket er å være i forkant og bidra til forebygging i samarbeid med utelivsbransjen.

Mer...

SIRUS-rapport bidrar til debatt om regulering av salg og bruk av e-sigaretter
[04.11.2013 Redaksjonen]
I rapporten "Hva er elektroniske sigaretter, hvor farlige er de og hvordan bør de reguleres?" oppsummerer Karl Erik Lund forskning om e-sigaretten og dens effekter. Det stilles i rapporten også spørsmål om hvordan e-sigaretter bør reguleres, noe som har bidratt til å sette e-sigaretten på den politiske dagsordenen.

Mer...

Mindre pengespill blant ungdom
[01.11.2013 Redaksjonen]
I 2007 ble pengespillautomatene fjernet fra det norske markedet. Etter forbudet økte pengespillingen på andre arenaer, som for eksempel på internett, men likevel har det totale omfanget av pengespill blant ungdom gått ned.

Mer...

Reklamefilm mot salg av alkohol til mindreårige
[29.10.2013 Redaksjonen]
Salg av alkohol til mindreårige er fortsatt en utfordring for dagligvarebutikkene. Nå står en samlet bransje bak en ny reklamefilm, som skal fortelle ungdom under 18 år at det ikke lenger er noe vits i å prøve seg.

Mer...

1 2 3 4 5 > »
2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.